MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Kvantitativne analize nukleinskih kislin

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Kristina Gruden

Cilji:

Samostojno reševanje bioloških problemov povezanih s kvantifikacijo nukleinskih kislin.

Vsebina:

- Teoretične osnove metod za kvantifikacijo nukleinskih kislin.
- PCR v realnem času: načini analize, referenčni materiali, natančnosti, merilna negotovost.
- Visoko zmogljivi pristopi, multipleksiranje.
- Linearne in izotermne metode amplifikacije.
- Aplikacije metode: diagnostika, transkriptomika.
- Delo na primerih.

Temeljna literatura in viri:

Pregledni članki, izbor v tekočem letu.

Izbrane reference nosilca:

MORISSET, Dany, DEMŠAR, Tina, GRUDEN, Kristina, VOJVODA, Jana, ŠTEBIH, Dejan, ŽEL, Jana. Detection of genetically modified organisms-closing the gaps : to the editor. Nat. biotechnol., 2009, vol. 27, no. 8, 9 str.

Načini preverjanja znanja:

Projekt – delo na primeru.

Obveznosti študentov:

Predavanja in vaje bodo potekale izmenično - najprej se bodo podale teoretične osnove, sledilo bo primer konkretne uporabe znanja in vaja, ki jo bodo študenti izvedli sami. Vsak študent si za izpit izbere svojo temo, teoretično predvidi zasnovo poskusa in potek analiz, ter vse skupaj predstavi še ostalim študentom.

Zunanje povezave: