MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jo˛efa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Magnetna relaksacija in resonanca nanomaterialov

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Tomaž Apih

Cilji:

Študenti se usposobijo za raziskovalno delo na področju magnetne resonance in relaksacije nanomaterialov.

Vsebina:

Molekularna dinamija in ekscitacije v trdni snovi in NMR relaksacija
Magnetnoresonančno slikanje kondenzirane materije
Spektri kvazikristalov
Spektri termotropnih sistemov
Spektri neurejenih sistemov, stekel in relaksorjev
Spektri molekularnih nanomagnetov in fuleridov
Spektri biomolekul
Študij molekularne dinamike z NMR

Temeljna literatura in viri:

Zaradi hitrosti razvijajočega se področja so temeljni študijski viri objavljeni članki v zadnjih letih, predvsem v revijah Science, Nature in Physical Review Letters.

Kot dodatna vira navajamo:
R. Ernst, NMR in One and Two dimensions (1990)
A. Abragam: The principles of nuclear magnetism, Oxford University Press (1960)

Izbrane reference nosilca:

APIH, Tomaž, CEVC, Pavel, BLINC, Robert, JEVNIKAR, Peter, FUNDUK, Nenad. Proton spin-lattice ralaxation study of the setting reaction in conventional and resin-modified glass-ionomer dental cements. Appl. magn. reson., 2008, vol. 33, no. 3, str. 323-332.

BLINC, Robert, ŠUŠTERŠIČ, J., APIH, Tomaž, HLINKA, J. Deuteron NMR and soliton density in incommensurate thiourea. Phys. rev., B, Condens. matter mater. phys., 2006, vol. 73, str. 094119-1-094119-5.

LUŽNIK, Janko, PIRNAT, Janez, JAZBINŠEK, Vojko, APIH, Tomaž, GREGOROVIĆ, Alan, BLINC, Robert, SELIGER, Janez, TRONTELJ, Zvonko. Polarization enhanced " single shot" [sup](14)N nuclear quadrupole resonance detection of trinitrotoluene at room temperature. Appl. phys. lett., 2006, vol. 89, iss. 12, 3 str

APIH, Tomaž, BOBNAR, Matej, DOLINŠEK, Janez, JASTROW, Lioba, ZANDER, Daniela, KÖSTER, Uwe. Influence of the hydrogen content on hydrogen diffusion in the Zr[sub](69.5)Cu[sub](12)Ni[sub](11)Al[sub](7.5) metallic glass. Solid state commun.. [Print ed.], 2005, vol. 134, str. 337-341.

APIH, Tomaž, KHARE, Varsha, KLANJŠEK, Martin, JEGLIČ, Peter, DOLINŠEK, Janez. Hydrogen diffusion in partially quasicrystalline Zr[sub](69.5)Cu[sub](12)Ni[sub](11)Al[sub](7.5). Phys. rev., B, Condens. matter mater. phys., 2003, vol. 68, str. 212202-1-212202-4.

Načini preverjanja znanja:

Seminar in ustni izpit.

Obveznosti študentov:

Seminar in ustni izpit.

Zunanje povezave: