MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Mehka snov*

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Samo Kralj

Cilji:

Študentje se seznanijo s fiziko mehke snovi in preko nje spoznajo številne univerzalnosti v naravi.

Vsebina:

• Mehka snov, splošne značilnosti
• Značilne sklopitve med sestavnimi enotami, atomske in molekularne structure
• Kontinuumski opis in ureditveni parameter
• Fazni in strukturni prehodi
• Fizika defektov, univerzalnosti, povezava z drugimi fizikalnimi sistemi (fizika delcev, kozmologija)
• Površinski pojavi, fizika tankih slojev, sidranja in močenja
• Stabilnost koloidnih sistemov, nastanek mrež, gelov
• Polimeri
• Fazna separacija
• Aplikacije

Temeljna literatura in viri:

1. M. Kleman, O.D. Lavrentovich, Soft Matter Physics, Springer-Verlag, New York, 2003.
2. P.G. de Gennes and J. Prost, The Physics of Liquid Crystals, Clarendon press, Oxford, 1998.
3. P. M. Chaikin, T. C. Lubensky, Principles of Condensed Matter Physics, Cambridge University Press, Cambridge, England, 1995.
4. Članki na: http://www.pfmb.uni-mb.si/complex/

Izbrane reference nosilca:

S. Kralj, E.G. Virga, Universal fine structure of nematic hedgehogs, J.Phys.A:Math.Gen.34, 829-838 (2001).

S. Kralj and V. Popa-Nita, Random anisotropy nematic model: connection with experimental systems, Eur. Phys. J E 14, 115-125 (2004).

S. Kralj, R. Rosso, and E.G. Virga., Periodic Saddle-Splay Freedericksz Transition in Nematic Liquid Crystals, Eur. Phys. J E 17, 37-44 (2005).

V. Popa-Nita and S. Kralj, Random anisotropy nematic model: nematic--non-nematic mixture, Phys. Rev. E 73, 041705 (2006).

G. Cordoyiannis, S. Kralj, G. Nounesis, Z. Kutnjak, and S. Žumer, Pretransitional effects near the smectic-A–smectic-C* phase transition of hydrophilic and hydrophobic aerosil networks dispersed in ferroelectric liquid crystals, Phys. Rev. E 75, 021702 (2007).

Načini preverjanja znanja:

Seminar in ustni izpit.

Obveznosti študentov:

Seminar in ustni izpit.

Zunanje povezave: