MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Nanobiofizika

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Janez Štrancar
prof. dr. Igor Serša

Cilji:

Študenti spoznajo najnovejše dosežke na področju uporabe razvitih nanostruktur v bioloških sistemih in nanobiofizike s posebnim ozirom na fiziko membran, fiziko celic in biomotorske značilnosti makro-molekul. Poseben poudarek bo dan uporabi metod elektronske spinske resonance in NMR za študij biosistemov na nanonivoju s posebnim ozirom na paralelah med delovanjem preizkušenih naravnih nanostruktur in tehnološko perspektivnimi komplementi.

Vsebina:

· struktura in fizika liotropnih sistemov
· struktura in biofizika bioloških makro molekul in njihovih združb
· interakcije med lipidi in proteini
· struktura in biofizika membran
· nanodelci v celičnih procesih
· biomotorji in kontraktilni sistemi
· načrtovnje spinskih označevalcev za elektronsko spinsko resonanco bio sistemov in njihova interakcija s tehnološkimi nanodelci
- dvojna mikrospektroskopija in membrane

Temeljna literatura in viri:

Zaradi hitrosti razvijajočega se področja so temeljni študijski viri objavljeni članki v zadnjih letih, predvsem v revijah Science, Nature in Physical Review Letters.

Kot dodatne učbenike navajamo:

C. P. Poole Jr.: Electron spin resonance, 2nd ed, Dover Public. Inc., Mineola, 1983

P. T. Callaghan: Principles of Nuclear Magnetic Resonance Microscopy, Oxford University Press, 1993, Oxford

C. M.. Niemeyer, C. A. Mirikin: Nanobiotechnology, Wiley-VCH, Singapur, 2007

Ferry, David K.; Joint Author Goodnick, Stephen M.: Transport In Nanostructures, Cambridge University Press, 1999

T.A. Waigh: Applied Biophysics, Wiley, Chichester, 2007.

J. R. Lakowicz: Principles of Fluorescence Spectroscopy, Springer, Singapor 2006.

I. N. Serdyuk, N. R. Zaccai, J. Zaccai : Methods in Molecular Biophysics, Camriudge Univ. Press, 2007.

A. H. Zewail: Physical Biology, from atoms to medicine, Imperial College Press, London 2008.

Izbrane reference nosilca:

ŠTRANCAR, Janez, KOKLIČ, Tilen, ARSOV, Zoran. Soft picture of lateral heterogeneity in biomembranes. J Membr Biol, 2003, vol. 196, str. 135-146.

RAPPOLT, Michael, AMENITSCH, Heinz, ŠTRANCAR, Janez, TEIXEIRA, Cilaine V., KRIECHBAUM, Manfred, PABST, Georg, MAJEROWICZ, Monika, LAGGNER, Peter. Phospholipid mesophases at solid interfaces : in situ- X-ray diffraction and spin-label studies. Adv. colloid interface sci.. [Print ed.], 2004, vol. 111, str. 63-77.

ŠTRANCAR, Janez, KOKLIČ, Tilen, ARSOV, Zoran, FILIPIČ, Bogdan, STOPAR, David, HEMMINGA, Marcus A. Spin label EPR-based characterization of biosystem complexity. J. chem. inf. mod., 2005, vol. 45, no. 2, str. 394-406.

STOPAR, David, ŠTRANCAR, Janez, SPRUIJT, Ruud B., HEMMINGA, Marcus A. Motional restrictions of membrane proteins : a site-directed spin labeling study. Biophys. j., 2006, vol. 91, no. 9, str. 3341-3348.

PABST, Georg, HODŽIĆ, Aden, ŠTRANCAR, Janez, DANNER, Sabine, RAPPOLT, Michael, LAGGNER, Peter. Rigidification of neutral lipid bilayers in the presence of salts. Biophys. j., 2007, vol. 93, no. 8, str. 2699-2696.

ŠTRANCAR, Janez, ARSOV, Zoran. Application of spin-labeling EPR and ATR-FTIR spectroscopies to the study of membrane heterogeneity. V: OTTOVA-LEITMANNOVA, Angelica (ur.). Advances in planar lipid bilayers and liposomes. Vol. 6. Amsterdam [etc.]: Academic Press, Elsevier Science, cop. 2008, str. 139-163.

ŠTRANCAR, Janez. Advanced ESR spectroscopy in membrane biophysics. V: BERLINER, Lawrence J. (ur.), HEMMINGA, Marcus A. ESR spectroscopy in membrane biophysics, (Biological magnetic resonance, vol. 27). New York: Springer, cop. 2007, str. 49-89.

Načini preverjanja znanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge,
projekt):
• seminar in ustni izpit

Obveznosti študentov:

• seminar in ustni izpit

Zunanje povezave: