MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Nanodelci, koloidna in površinska kemija

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Darja Lisjak
prof. dr. Saša Novak Krmpotič
prof. dr. Darko Makovec

Cilji:

Študentje se seznanijo s specifiko fizikalno-kemijskih lastnosti nanodelcev s poudarkom na strukturnih in površinskih lastnostih. Seznanijo se z najpomembnejšimi metodami za kontrolirano sintezo nanodelcev ter s pomenom nanodelcev pri načrtovanju novih sodobnih materialov. Posebna pozornost je posvečena procesom, ki omogočajo stabilnost koloidnih suspenzij, funkcionalizacijo površin ter metodam vrednotenja električnega naboja na površinah delcev in makroskopskih površinah. Obravnavani pojavi bodo predstavljeni tudi z vrsto primerov iz narave, raziskovanja in industrije. Predstavljena bo uporaba nanodelcev in koloidnih sistemov v medicini, prehrani in tehniki.

Vsebina:

Splošno o nanodelcih: strukturne, magnetne, elektro-optične in kemijske lastnosti nanodelcev.
Kontrolirana sinteza nanodelcev.
Fizikalno-kemijske lastnosti površin nanodelcev in makroskopskih površin: površinski naboj, elektrokinetične lastnosti snovi, sile med nanodelci v suspenziji in priprava suspenzij.
Površinsko aktivne snovi, prilagajanje površine in funkcionalizacija nanodelcev.
Samourejanje in usmerjeno urejanje koloidnih delcev v funkcionalne materiale.
Analitske metode vrednotenja lastnosti površin delcev in makroskopskih površin (zeta potencial, omakanje).
Povezava med kemijo površine in reološkimi lastnostmi koloidnih suspenzij.
Izbrani primeri iz narave, raziskovanja in proizvodnih tehnologij ter uporaba nanodelcev in koloidov v medicini, prehrani, tehniki, itd.

Temeljna literatura in viri:

1. T. Sugimoto, Monodispersed Particles, Elsevier, 2001.
2. M.-I. Baraton, Synthesis, Functionalization and Surface Treatment of Nanoparticles, American Science Publications, 2003.
3. G. Schmid, Nanoparticles - From Theory to Application, Wiley-VCH, 2004.
4. Physical Chemistry of Surfaces, 6th Edition, ed. A. W. Adamson, A. P. Gast, John Willey & Sons Inc, 1997
5. Emulsions, Foams, and Suspensions: Fundamentals and Applications, ed. L. L. Schramm, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2005
6. Introduction to Colloid and Surface Chemistry, 4th Edition, ed. D. J. Shaw, Butterworth, 2000
7. Electrical Phenomena at Interfaces: Fundamentals, Measurements, and Applications, ed. A. Kitahara, A. Watanabe,Marcel Dekker Inc., 1984
8. Electrophoretic Deposition of Nanomaterials, ed. J. H. Dickerson, A. R. Boccaccini, Springer, 2012
9. J. N. Israelachvili, Intermolecular and Surface Forces, Academic Press Inc. LTD, 1985
10. M. Hosokawa, K. Nogi, M. Naito and T. Yokoyama (Eds.), Nanoparticle Technology Handbook, Elsevier BV., 2008
11. R. F. Probstein, Physicochemical Hydrodynamics, John Wiley & Sons, 2003
12. F. Caruso (Ed.), Colloids and Colloid Assemblies, Wiley-VCH, 2006
13. Novejši pregledni članki

Izbrane reference nosilca:

LISJAK, Darja, PLOHL, Olivija, PONIKVAR-SVET, Maja, MAJARON, Boris. Dissolution of upconverting fluoride nanoparticles in aqueous suspensions. RSC Adv., 2015, 5, 27393-27397.
LISJAK, Darja, OVTAR, Simona, KOVAČ, Janez, GREGORATTI, Luca, ALEMAN, Belen, AMATI, Matteo, FANETTI, Mattia, MAKOVEC, Darko. A surface-chemistry study of barium ferrite nanoplates with DBSa-modified surfaces. Appl. Surf. Sci., 2014, 305, 366-374.
LISJAK, Darja, JENUŠ, Petra, MERTELJ, Alenka. The influence of the morphology of ferrite nanoparticles on the directed assembly into magnetically anisotropic hierarchical structures. Langmuir, 2014, 30, 6588-6595.
MERTELJ, Alenka, LISJAK, Darja, DROFENIK, Mihael, ČOPIČ, Martin. Ferromagnetism in suspensions of magnetic platelets in liquid crystal. Nature, 2013, 504, 237-241.
LISJAK, Darja, DROFENIK, Mihael. Chemical substitution - an alternative strategy for controlling the particle size of barium ferrite. Cryst. Growth Design, 2012, vol. 12, 5174-5179.
LISJAK, Darja, OVTAR, Simona. Directed assembly of BaFe12O19 particles and the formation of magnetically oriented films. Langmuir, 2011, 27, 14014-14024.

KRALJ, Slavko, MAKOVEC, Darko. Magnetic assembly of superparamagnetic iron oxide nanoparticle clusters into nanochains and nanobundles. ACS nano, 2015, 9, 9700-07.
PRIMC, Darinka, MAKOVEC, Darko. Composite nanoplatelets combining soft-magnetic iron oxide with hard-magnetic barium hexaferrite. Nanoscale, 2015, 7, 2688-97.
KRALJ, Slavko, DROFENIK, Mihael, MAKOVEC, Darko. Controlled surface functionalization of silica-coated magnetic nanoparticles with terminal amino and carboxyl groups. J. Nanopart. Res., 2011, 13, 2829-41.
MAKOVEC, Darko, KODRE, Alojz, ARČON, Iztok, DROFENIK, Miha. Structure of manganese zinc ferrite spinel nanoparticles prepared with co-precipitation in reversed microemulsions. J. Nanopart. Res., 2009, 11, 1145-58.
PUŠNIK, Klementina, PETERLIN, Mojca, KRALJ CIGIĆ, Irena, MAROLT, Gregor, KOGEJ, Ksenija, MERTELJ, Alenka, GYERGYEK, Sašo, MAKOVEC, Darko. Adsorption of amino acids, aspartic acid, and lysine onto iron-oxide nanoparticles. J Phys. Chem. C, Nanomaterials and interfaces, 2016, 120, 14372-81.

NOVAK, Saša, KOENIG, Katja, IVEKOVIĆ, Aljaž. Electrophoretic deposition in production of ceramic matrix composites. V: DICKERSON, James H. (ur.), BOCCACCINI, Aldo R. (ur.). Electrophoretic deposition of nanomaterials, (Nanostructure science and technology). New York: Springer, cop. 2011, str. 295-348.
CANNIO, M., NOVAK, Saša, BESRA, L., BOCCACCINI, Aldo R. Electrophoretic deposition. V: BANSAL, Narottam P. (ur.), BOCCACCINI, Aldo R. (ur.). Ceramics and composites processing methods. Hoboken: Wiley, 2012, str. 517-549
KALIN, Mitjan, NOVAK, Saša, VIŽINTIN, Jože. Surface charge as a new concept for boundary lubrication of ceramics with water. Journal of physics. D, Applied physics, 2006, vol. 39, str. 3138-3149NOVAK, Saša, IVEKOVIĆ, Aljaž, HATTORI, Y. Production of bulk SiC parts by electrophoretic deposition from concentrated aqueous suspension. Advances in applied ceramics, 2014, vol. 113, str. 14-21,
NOVAK, Saša, KOVAČ, Janez, DRAŽIĆ, Goran, FONTE FERREIRA, José Marija, QUARESMA, S. Surface characterisation and modification of submicron and nanosized silicon carbide powders. Journal of the European ceramic society, ISSN 0955-2219., 2007, vol. 27, str. 3545-3550
LORENZETTI, Martina, DOGŠA, Iztok, STOŠICKI, Tjaša, STOPAR, David, KALIN, Mitjan, KOBE, Spomenka, NOVAK, Saša. The influence of surface modification on bacterial adhesion to titanium-based substrates. ACS applied materials & interfaces, ISSN 1944-8244., 2015, vol. 7, str. 1644-1651

Načini preverjanja znanja:

Seminar (50 %)
Ustna predstavitev seminarja/izpit (50 %)

Obveznosti študentov:

Seminar
Ustna predstavitev seminarja/izpit

Zunanje povezave: