MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Nanovarnost

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Maja Remškar

Cilji:

Študenti spoznajo nevarnosti povezane s proizvodnjo nanotehnoloških izdelkov in najnovejše dosežke na področju nanovarnosti ter se pripravijo za raziskovalno delo na izbranih področjih nanoznanosti.

Vsebina:

Predmet podaja pregled nevarnosti nanodelcev ter metod in tehnik zaščite pred temi nevarnostmi.

Predmet vključuje:
• analiza nevarnosti nanodelcev v njihovem življenjskem ciklu
• nadzor in merjenje vsebnosti nanodelcev
• karakterizacija lastnosti nanodelcev vključno s potencialnimi toksičnimi učinki
• tveganja povezana z nanotehnološkimi proizvodi

Temeljna literatura in viri:

Zaradi hitrosti razvijajočega se področja so temeljni študijski viri objavljeni članki v zadnjih letih, predvsem v revijah Science, Nature, Advanced Materials, Nanoletters in Physical Review Letters.

Izbrane reference nosilca:

Jemec A, Drobne D, Remskar M, Sepcic K, Tisler T. Effects of ingested nano-sized titanium dioxide on terrestrial Isopods (Porcellio scaber). Environ Toxicol Chem 2008; 27:1904-14.

REMŠKAR, Maja, VIRŠEK, Marko, JESIH, Adolf. WS[sub]2 nanotubes as a new hybrid nanomaterial. Nano lett. (Print), 2008, issue 1, vol. 8, str. 76-80.

REMŠKAR, Maja, MRZEL, Aleš, VIRŠEK, Marko, JESIH, Adolf. Inorganic nanotubes as nanoreactors: the first Mo[sub]S[sub]2 nanopods. Adv. mater. (Weinh.), 2007, vol. 19, str. 4276-4278.

REMŠKAR, Maja, KOVAČ, Janez, VIRŠEK, Marko, MRAK, Maja, JESIH, Adolf, SEABAUGH, A. W[sub]5O[sub](14) nanowires. Adv. funct. mater. (Print), 2007, vol. 17, no. 12, str. 1974-1978.

REMŠKAR, Maja, MRZEL, Aleš, JESIH, Adolf, KOVAČ, Janez. New composite MoS[sub]2-C[sub](60) crystals. Adv. mater. (Weinh.), 2005, vol. 17, str. 911-914.

REMŠKAR, Maja. Inorganic nanotubes. Adv. mater. (Weinh.), 2004, vol. 16, str. 1497-1504.

Remškar Maja, Škraba Z., Stadelmann, P., Levy, F. Puctural stabilization of new compounds : MoS2 and WS2 micro-and nanotubes alloyed with gold and silver. Adv. mater. (Weinh.), 12, 814-818 (2000). Tal, O.,

Remškar Maja, Tenne, R., Hasse, G. The effect of subpate topography on the local electronic pucture of WS2 nanotubes. Chem. Phys. Lett.. [Print ed.], 344, 434-440 (2001).

M. Remškar, A. Mrzel, Z. Škraba, A. Jesih, M. Čeh, J. Demšar, P. Stadelmann, F. Levy, D. Mihailovic, Self-assembly of subnanometer-diameter single-wall MoS2 nanotubes. Science (Wash. D.C.). 292, 479-481 (2001).

Remškar Maja, Mrzel, A., Jesih, A., Levy, F., Metal-alloyed NbS2 nanotubes synthesized by the self-assembly of nanoparticles. Adv. mater. (Weinh.), 14, 680-684 (2002).

Remškar M., Mrzel A., Sanjines R., Cohen H., Levy F., Metallic sub-nanometer MoS(1-x)Iy nanotubes. Adv. mater. (Weinh.), 15, 237-240 (2003).

Načini preverjanja znanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge,
projekt):
• seminar in ustni izpit

Obveznosti študentov:

• seminar in ustni izpit

Zunanje povezave: