MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Numerično modeliranje v nanoznanostih

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Bosiljka Tadić

Cilji:

Študenti spoznajo najnovejše metode in algoritme v numeričnem modeliranju in obdelavo numeričnih podatkov s področja fizike nehomogenih in slabo kondenziranih sistemov ter se pripravijo na raziskovalno delo na področju numeričnega modeliranja procesov in novih pojavov v nanostrukturah.

Vsebina:

Osnovne tehnike v numeričnem modeliranju:
· Numerične simulacije (MC, QMC, MD, CA, ED)
· Observacijski modeli (Transformacije, Algoritmi, Časovne serije)
Modeli v ravnovesni in neravnovesni statistični fiziki:
· Heterogeni sistemi
· Fazni prehodi
· Biomembrane
Modeliranje procesov in novih pojavov v nanostrukturah: primeri:
· Difuzija nanodelcev
· Rast in nanos tankih plasti
· Tuneliranje v prisotnosti neelastičnih prostostnih stopenj

Temeljna literatura in viri:

Zaradi hitrosti razvijajočega se področja so temeljni študijski viri objavljeni članki v zadnjih letih, predvsem v revijah Science, Nature, Physical Review Letters, Computer Physics Communications in druge.

Kot dodatne vire navajamo:

N. Gershenfeld: The Nature of Mathematical Modelling, Cambridge University Press (1999)

Series: Annual Reviews of Computational Physics, D. Staffer, Editor, World Scientific (since 1993)

Springer Series: Lecture Notes in Physics: Forth Granada Lectures in Computational Physics, Editors P. Garrido in J. Marro,
Springer (1996)

W. H. Press et al., Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing, 2nd Ed., NY, Cambridge University Press

A. Ilachinski, Cellular Automata: A discrete Universe, World Scientific (2001)

Springer Series: Topics in Applied Physics: The Monte Carlo Methods in Condensed Matter Physics, K. Binder, Springer (1995)

M. Suzuki, Quantum Monte Carlo Methods in Condensed Matter Physics, World Scientific, (1993)

Izbrane reference nosilca:

PÉREZ-RECHE, Francisco-José, TADIĆ, Bosiljka, MANOSA, Lluís, PLANES, Antoni, VIVES, Eduard. Driving rate effects in avalanche-mediated first-order phase transitions. Phys. rev. lett., 2004, vol. 93, str. 195701-195701-4. [COBISS.SI-ID 18690343]

TADIĆ, Bosiljka, THURNER, Stefan, RODGERS, G. J. Traffic on complex networks : Towards understanding global statistical properties from microscopic density fluctuations. Phys. rev., E Stat. phys. plasmas fluids relat., 2004, vol. 69, str. 036102-1-036102-5. [COBISS.SI-ID 18130983]

TADIĆ, Bosiljka, MALARZ, Krysztof, KUŁAKOWSKI, Krzysztof. Magnetization reversal in spin with complex geometry. Phys. rev. lett., 2005, vol. 94, str. 137204-1-137204-4. [COBISS.SI-ID 18959911]

BLUNT, Matthew O., TADIĆ, Bosiljka. Charge transport in cellular nanoparticle networks : meandering through nanoscale mazes. Nano lett. (Print), 2007, vol. 7, no. 7, str. 855-860. [COBISS.SI-ID 20694311]

KUJAWSKI, Bernard, TADIĆ, Bosiljka, RODGERS, G. J. Preferential behaviour and scalling in diffusive dynamics on networks. New journal of physics. [Online ed.], 2007, vol. 9, str. 154-1-154-16. [COBISS.SI-ID 20784679]

MALARZ, Krysztof, ANTOSIEWICZ, W., KARPIŃSKA, J., KUŁAKOWSKI, Krzysztof, TADIĆ, Bosiljka. Avalanches in complex spin networks. Physica, A. [Print ed.], 2007, vol. 373, str. 785-795. [COBISS.SI-ID 20355367]

LEVNAJIĆ, Zoran, TADIĆ, Bosiljka. Self-organization in trees and motifs of two-dimensional chaotic maps with time delay. J. stat. mech., 2008, str. P030003-1-P03003-17. [COBISS.SI-ID 21517863]

Načini preverjanja znanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge,
projekt):
• seminar in ustni izpit

Obveznosti študentov:

• seminar in ustni izpit

Zunanje povezave: