MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Površine in mejne plasti

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

dr. Erik Zupanič
prof. dr. Albert Prodan

Cilji:

Omogočiti študentom boljše razumevanje osnovnih fizikalnih lastnosti površin in mejnih plasti. Podan bo tudi obširen pregled pomembnejših eksperimentalnih metod in merilnih tehnik za analizo površin.

Vsebina:

• Struktura kristalnih površin;
• Adsorpcija in rast tankih plasti iz parne faze;
• Elektronske lastnosti površin;
• Fazni prehodi in rekonstrukcija trdnih površin.

• Površinska energija trdnin in kapljevin, adhezija;
• Mejne plasti tekočin in mehkih snovi;
• Sile med površinami, DLVO-teorija in stabilnost koloidov.

• Uporaba sipalnih metod v analizi površin;
• Augerjeva (AES), rentgenska fotoemisijska (XPS) in masna spektroskopija sekundarnih ionov (SIMS);
• Transmisijska elektronska mikroskopija;
• Tunelska mikroskopija (STM) in mikroskopija na atomsko silo (AFM).

Temeljna literatura in viri:

1. H. Luth, Surfaces and interfaces of solid materials, Springer, 1993.
2. J. Israelachvili, Intermolecular and Surface Forces, Academic Press, 1992.
3. L.C.Feldman, J.W.Mayer, Fundamentals of surface and thin film analysis, NorthHolland, 1986.
4. R. Wiesendanger, Scanning probe microscopy, Springer, 1998.
5. M.Prutton, Introduction to Surface Physics, Oxford University Press, 1998.
6. J.T.Yates, Experimental Innovations in Surface Science, Springer-Verlag, 1998.

Izbrane reference nosilca:

I.Muševič, R.Blinc, B.Žekš, The physics of ferroelectric and antiferroelectric liquid crystals, Singapore, World Scientific, cop. 2000. XII, 668 str., ilustr. ISBN 981-02-0325-X.

A.V.Kityk, I.Muševič, G.Slak, A.Fuith and R.Blinc, Observation of an incommensurately modulated structure in dielectrics by an atomic force microscope, Europhysics Letters 36, pp.373-378(1996).

M.M.Wittebrood, Th.Rasing, S.Stallinga, I.Muševič, Confinement effects on the collective excitations in thin nematic films, Physical Review Letters 80, pp. 1232-1235(1998)

K.Kočevar, A.Borštnik, I.Muševič, S.Žumer, Capillary condensation of a nematic liquid crystal observed by force spectroscopy, Physical Review Letters 86, pp. 5914-5918(2001)

K.Kočevar. I.Muševič, Forces in the isotropic phase of a confined nematic liquid crystal 5CB. Phys. Rev., E Stat. phys. plasmas fluids relat., 2001, vol. 64, str. 051711-051711-8.

A. Prodan, V. Marinković, M. Rojšek, N. Jug, H. J. P. van Midden, F. W. Boswell, J. C. Bennett and H. Böhm, The Surface Superstructures in Niobium Disulfide and Diselenide Intercalated by Cu, Co and Fe, Surf. Sci., 476/1-2, 71-77 (2001).

A. Prodan, N. Jug, H. J. P. van Midden, H. Böhm, F. W. Boswell and J. C. Bennett, An alternative model for the structural modulation in NbSe3 and TaS3, Phys. Rev. B64, 115423 (2001).

S. W. Hla, A. Prodan, H. J. P. van Midden, Atomistic Stress Fluctuation at Surfaces and Edges of Epitaxially Grown Silver Nanorods, Nano Lett., 4, 1221-1224 (2004).

A. Prodan, N. Jug, H. J. P. van Midden, F. W. Boswell, J. C. Bennett and H. Böhm, Intercalation and Surface Supported Charge Density Waves in Nb3X4 (X = S, Se, Te), Ferroelectrics, 305, 89-93 (2004).

R. L. Withers, H. J. P. van Midden, A. Prodan, R. Vincent and J. Schoenes, Charge Density Waves, Fermi surfaces and the anomalous electrical transport properties of UAsSe and ThAsSe, J. Sol. St. Chem., 179, 2190-2198 (2006).

P. Starowicz, C. Battaglia, F. Clerc, L. Despont, A. Prodan, H. J. P. van Midden, U. Szerer, A. Szytula, M. G. Garnier and P. Aebi, Electronic structure of ZrTe3, J. of Alloys and Comp., 442, 268-271 (2007).

Načini preverjanja znanja:

Seminar ali ustni izpit.

Obveznosti študentov:

Seminar ali ustni izpit.

Zunanje povezave: