MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Procesiranje in nanomagnetizem*

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Spomenka Kobe
prof. dr. Jean-Marie Dubois
doc. dr. Kristina Žužek Rožman

Cilji:

Študentje spoznajo kemijske (ELD, EPD) in fizikalne metode (ultra hitro kaljenje litin, visokoenergijsko mletje, pulzna laserska depozicija) procesiranja magnetnih filmov, nanodelcev in nanokristaliničnih prahov s poudarkom na aplikaciji v medicini in v nano-mehanizmih.

Vsebina:

Nanomagnetizem je že zdaj izrednega pomena pri shranjevanju spomina, za senzorsko uporabo in pri izdelavi mehanizmov, strmo pa narašča uporaba v t.i. življenjski znanosti (life-science) in medicini. Izmenjalne interakcije znotraj strukture in interfaznih mej magnetnega multilayer-ja in nanostruktur, izmenjalna anizotropija, gigantska magnetostrikcija (GMR) in tunelska magneto-upornost (TMR), magnetokalorični efekt, so lastnosti izrednega tehnološkega pomena. Študij bo delno usmerjen na izdelavo nano mehanizmov in nanostruktur z lasersko depozicijo pri kontroliranih pogojih. Poudarek bo na študiju vpliva priprave na končne magnetne lastnosti z različnimi visoko ločljivimi analitskimi tehnikami. Poudarek pri kemijskem načinu priprave tankih filmov in nanodelcev s posebnimi magnetnimi lastnostmi pa bo na elektrolitski in elektroforetski metodi.

Temeljna literatura in viri:

A Hubert R Schäfer, Magnetic Domains, The Analysis of Magnetic Microstructures, Springer 2000

GJ Long, F Grandjean, Supermagnets, Hard Magnetic Materials, Kluwer Academic Publishers, 1991

JMD Coey, Advanced Hard and Soft Magnetic Materials, Mat. Res. Soc., Pennsylvania, 1998

DR Askelard, The Science and Engineering of Materials, PWS-KENT Publ. Company, Boston, 1993

DB Chrisez, G.K. Hubler, Pulsed Laser Deposition of Thin Films, John Wiley & Sons, New York, NY, 1994

P Majewski, A Fuertes, R Cloots, Crystal Chemistry of Functional Materials, Elsevier Science Ltd., 2003

K Itoh, M Kinoshita, Molecular Magnetism, New Magnetic Materials, Gordon and Breach Science Publishers, 2000

Baze podatkov literature s tega področja na Internet-u.

Izbrane reference nosilca:

CEFALAS, A. C., KOBE, Spomenka, KOLLIA, Z., SARANTOPOULOU, E. Crystal field splitting of highly excited electronic states of the 4f[sup](n-1) 5d electronic configutarion of trivalent rare earth ions in wide band gap crystals. Cryst. eng.. [Print ed.], 2002, vol. 5, str. 203-208. [COBISS.SI-ID 17378855]

KOBE, Spomenka, NOVAK, Saša, MCGUINESS, Paul J., YUAN, Z. Rheological properties of coated RE-TM powders. V: HADJIPANAYIS, George C. (ur.). Bonded magnets : [proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Science and Technology of Bonded Magnets, Newark, USA, 22-25 August 2002], (NATO sciences series, 2, Mathematics, physics and chemistry, 118). Dordrecht; Boston; London: Kluwer, 2003, str. 139-144. [COBISS.SI-ID 18053415]

SARANTOPOULOU, Evangelia, KOLLIA, Zoe, KOČEVAR, Klemen, MUŠEVIČ, Igor, KOBE, Spomenka, DRAŽIĆ, Goran, GOGOLIDES, E., ARGITIS, P., CEFALAS, Alciviadis-Constantinos. The challenges of 157 nm nanolithography : surface morphology of silicon-based copolymers. Mater. sci. eng., C, Biomim. mater., sens. syst.. [Print ed.], 2003, vol. 23, str. 995-999. [COBISS.SI-ID 17933095]

KOLLIA, Zoe, SARANTOPOULOU, Evangelia, CEFALAS, Alciviadis-Constantinos, KOBE, Spomenka, ARGITIS, P., MISSIAKOS, K. Self assembled structures on fluoro-polymers induced with laser light at 157 nm. Appl. surf. sci.. [Print ed.], 2005, vol. 248, str. 248-253. [COBISS.SI-ID 19160615]

SARANTOPOULOU, Evangelia, KOLLIA, Zoe, CEFALAS, Alciviadis-Constantinos, SAMARDŽIJA, Zoran, KOBE, Spomenka. Preparation of ultra-thin films of DNA bases with laser light at 157 nm. Thin solid films. [Print ed.], 2006, vol. 495, str. 45-50. [COBISS.SI-ID 19571239]

MCGUINESS, Paul J., GERŠAK, Gregor, KOBE, Spomenka. Permeameter for measuring magnetic properties at high temperatures: European patent no. EP1671146. 2005; Geneva: The International Bureaou of WIPO. http://v3.espacenet.com/family?DB=EPODOC&IDX=EP1671146&F=8&OREQ=0&textdoc=TRUE. [COBISS.SI-ID 19061287]

KOBE, Spomenka, SARANTOPOULOU, Evangelia, DRAŽIĆ, Goran, KOVAČ, Janez, JANEVA, M., KOLLIA, Zoe, CEFALAS, Alciviadis-Constantinos. Grown of crystalline/amorphous biphase Sm-Fe-Ta-N magnetic nanodroplets. Appl. surf. sci.. [Print ed.], [in press], 18 str. [COBISS.SI-ID 20941607]

SARANTOPOULOU, Evangelia, VARSAMIS, C. P. E., KOLLIA, Zoe, CEFALAS, Alciviadis-Constantinos, KOVAČ, Janez, KOBE, Spomenka. VUV light induced surface interaction and accelerated diffusion of carbon, silicon oxygen and other contaminants in LiF crystals. Appl. surf. sci.. [Print ed.], [in press], 21 str. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2007.07.149. [COBISS.SI-ID 20945447]

SARANTOPOULOU, Evangelia, KOLLIA, Zoe, CEFALAS, Alciviadis-Constantinos, DOUVAS, A. M., CHATZICHRISTIDI, Margarita, ARGITIS, P., KOBE, Spomenka. Polymer self-assembled nano-structures and surface relief gratings induced with laser at 157 nm. V: DINESCU, Maria (ur.). Photon-assisted synthesis and processing of functional materials : E-MRS-H Symposium, (Applied surface science, Vol. 120, Issue 19, 2007). Amsterdam: North-Holland, 2007, 2007, iss. 19, vol. 253, str. 7884-7889. [COBISS.SI-ID 20903719]

Načini preverjanja znanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge,
projekt):
• seminar in ustni izpit

Obveznosti študentov:

• seminar in ustni izpit

Zunanje povezave: