MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Programirana celična smrt

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. ddr. Boris Turk

Cilji:

Seznaniti študenta s pojmom celične smrti, z različnimi vrstami celične smrti, z mehanizmi delovanja in regulacije celične smrti ter z vlogo celične smrti v normalnih in patoloških procesih. Študenta pripraviti na pripravo projektov s tega področja biomedicine.

Vsebina:

Uvod v področje: oblike celične smrti: nekroza, apoptoza, avtofagija
Apoptoza: osnovne značilnosti apoptoze, molekularni mehanizmi regulacije, biološki pomen apoptoze
Avtofagija: molekularni mehanizmi, regulacija, biološki pomen
Nekroza: molekularni mehanizmi, biološki pomen
Povezave med apoptozo, avtofagijo in nekrozo: molekularni mehanizmi, pomen in vloga organelov
Vloga proteaz pri regulaciji celične smrti: pomen proteaz za celično smrt oziroma preživetje celic
Programirana celična smrt pri boleznih: nevrodegenerativna obolenja, rak, HIV, ishemija, virusne okužbe, parazitska obolenja, infektivne bolezni
Analitske metode spremljanja celične smrti: encimatske metode, mikroskopija, imunološke metode, pretočna citometrija, itd.

Temeljna literatura in viri:

R.A. Lockshin, Z. Zakeri, J.L. Tilly (Eds) (1998). When Cells Die. Wiley-Liss, Inc. ZDA. ISBN 0-471-16569-7

G.P. Studzinski (Ed.) (1999) Apoptosis. A Practical Approach. Oxford University Press, ZDA. ISBN 0-19-963785-7

Methods in Enzymology (2008) vol 442: Programmed Cell Death,General Principles forStudying Cell Death, Part A. Edited by: Roya Khosravi-Far, Zahra Zakeri, Richard A. Lockshin and Mauro Piacentini ISBN: 9780123743121

Methods in Enzymology (2008) vol 446: Programmed Cell Death, The Biology and Therapeutic Implications of Cell Death, Part B. Edited by: Roya Khosravi-Far, Zahra Zakeri, Richard A. Lockshin and Mauro Piacentini ISBN: 9780123744647

Tekoča relevantna literatura iz problematike.

Izbrane reference nosilca:

Rozman-Pungercar, J., Kopitar Jerala, N., Bogyo, M., Turk,D., Vasiljeva, O., Stefe, I., Vandenabeele, P., Brömme, D., Puizdar, V., Fonovic, M., Trstenjak-Prebanda, M., Dolenc, I., Turk, V., Turk, B. (2003) Inhibition of papain-like cysteine proteases and legumain by " caspase-specific" inhibitors: when reaction mechanism is more important than specificity. Cell Death Diff. 10, 881-888.

Cirman, T., Oresic, K., Droga-Mazovec, G., Turk, V., Reed, J.C., Myers, R.M., Salvesen, G.S., Turk, B. (2004) Selective disruption of lysosomes in HeLa cells triggers apoptosis, mediated by cleavage of Bid by multiple papain-like lysosomal cathepsins. J. Biol. Chem. 279, 3578-3587.

Turk, B. (2006) Targeting proteases: successes, failures and future perspectives. Nat. Rev. Drug Disc. 5, 785-799.

Gregorc, U., Ivanova, S., Thomas, M., Guccione, E., Glaunsinger, B., Javier, R., Turk, V., Banks, L., Turk, B.(2007) Cleavage of MAGI-1, a tight junction PDZ protein, by caspases is an important step for cell-cell detachment in apoptosis. Apoptosis 12, 343-354.

Turk, B., Stoka V. (2007) Protease signalling in cell death : caspases versus cysteine cathepsins. FEBS lett.. 581, 2761-2767.

Alvarez, V.E., Kosec, G., Sant'Anna, C., Turk, V., Cazzulo, J.J., Turk, B. (2008) Autophagy is involved in nutritional stress response and differentiation in Trypanosoma cruzi. J. Biol. Chem. 283, 3454-3464.

Droga-Mazovec, G., Bojič, L., Petelin, A., Ivanova, S., Romih, R., Repnik, U., Salvesen, G.S., Stoka, V., Turk, V., Turk, B. (2008) Cysteine cathepsins trigger caspase-dependent cell death through cleavage of Bid and antiapoptotic Bcl-2 homologues. J. Biol. Chem. 283, 19140-19150.

Načini preverjanja znanja:

• seminar in ustni izpit

Obveznosti študentov:

• seminar in ustni izpit

Zunanje povezave: