MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Proteinsko in celično inženirstvo

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Jože Pungerčar

Cilji:

Študent poglobi svoje znanje s področja razumevanja odnosov med strukturo in funkcijo proteinov. Nauči se samostojno načrtovati ustrezne eksperimente in uporabljati različne pristope proteinskega inženirstva. Prav tako se nauči uporabljati različne celične sisteme za študij in razumevanje biološkega delovanja izbranih proteinov.

Vsebina:

• Proteinsko inženirstvo: zgodovinski pregled, osnovni pojmi, racionalni dizajn in usmerjena evolucija
• Mutageneza: različni pristopi in najpogostejše tehnike
• Neomejeni potencial celičnega inženirstva
• Uporaba različnih proteinskih označevalcev
• Načrtovanje usmerjenih mutacij na izbrani proteinski molekuli
• Uvedba mutacij(e) na nukleotidnem nivoju
• Pridobitev mutiranega rekombinantnega proteina in njegova osnovna karakterizacija
• Priprava izbranega označenega proteina v sesalskih celicah
• Analiza dobljenih rezultatov
• Priprava zaključne seminarske naloge

Temeljna literatura in viri:

• Ausubel, F.M. et al. /Eds./ (2007): Current Protocols in Molecular Biology. John Wiley and Sons, Inc., New York, USA; Continuously updated.

• Robertson, D.E. and Noel, J.P. /Eds./ (2004): Protein Engineering. In: Methods in Enzymology, Vol. 388, ElsevierAcademic Press, Amsterdam, The Netherlands.

• Al-Rubeai, M. /Ed./ (1999): Cell Engineering, Vol. 1. Springer Verlag, New York, USA.

• Al-Rubeai, M. and Fussenegger, M. /Eds./ (2007): Cell Engineering, Vol. 5 (Systems Biology), Springer Verlag, New York, USA.

• Current research and review articles from the field.

Izbrane reference nosilca:

• Jenko Pražnikar, Z., Kovačič, L., Rowan, E.G., Romih, R., Rusmini, P., Poletti, A., Križaj, I. and Pungerčar, J. (2008): A presynaptically toxic secreted phospholipase A2 is internalized into motoneuron-like cells where it is rapidly translocated into the cytosol. Biochim. Biophys. Acta – Mol. Cell Res. 1783, 1129–1139.

• Petan, T., Križaj, I. and Pungerčar, J. (2007): Restoration of enzymatic activity in a Ser-49 phospholipase A2 homologue decreases its Ca(2+)-independent membrane damaging activity and increases its toxicity. Biochemistry 46, 12795–12809.

• Petan, T., Križaj, I., Gelb, M.H. and Pungerčar, J. (2005): Ammodytoxins, potent presynaptic neurotoxins, are also highly efficient phospholipase A2 enzymes. Biochemistry 44, 12535–12545.

• Prijatelj, P., Šribar, J., Ivanovski, G., Križaj, I., Gubenšek, F. and Pungerčar, J. (2003): Identification of a novel binding site for calmodulin in ammodytoxin A, a neurotoxic group IIA phospholipase A2. Eur. J. Biochem. 270, 3018–3025.

• Petan, T., Križaj, I., Gubenšek, F. and Pungerčar, J. (2002): Phenylalanine-24 in the N-terminal region of ammodytoxins is important for both enzymic activity and presynaptic toxicity. Biochem. J. 363, 353–358.

• Francky, A., Mozetič Francky, B., Štrukelj, B., Gruden, K., Ritonja, A., Križaj, I., Kregar, I., Pain, R.H. and Pungerčar, J. (2001): A basic residue at position 36p of the propeptide is not essential for the correct folding and subsequent autocatalytic activation of prochymosin. Eur. J. Biochem. 268, 2362–2368.

• Anderluh, G., Barlič, A., Podlesek, Z., Maček, P., Pungerčar, J., Gubenšek, F., Zecchini, M.L., Dalla Serra, M. and Menestrina, G. (1999): Cysteine-scanning mutagenesis of an eukaryotic pore-forming toxin from sea anemone. Topology in lipid membranes. Eur. J. Biochem. 263, 128–136.

Načini preverjanja znanja:

• Seminarska naloga in ustni izpit

Obveznosti študentov:

• Praktično laboratorijsko delo
• Seminar in ustni zagovor

Zunanje povezave: