MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Proteoliza

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Vito Turk

Cilji:

Seznaniti študente s procesom proteolize, ki ima ključno vlogo pri razgradnji proteinov v normalnih in patoloških stanjih. Poudarek bo dan na poznavanju posameznih razredov proteoliznih encimov, njihovi karakterizaciji, strukturi in bioloških lastnosti.

Vsebina:

Uvod v proteolizo: osnove proteolize in njena vloga pri fizioloških procesih
• klasifikacija proteoliznih encimov
• Priprava, izolacija in karakterizacija proteoliznih encimov: priprava s pomočjo rekombinantne DNA tehnologije v primerjavi z izolacijo iz naravnih virov, analitske in preparativne metode, katalitske aktivnosti
• analitske nanometode pri identifikaciji proteinov in peptidov
• struktura in mehanizem delovanja proteinaz
• inhibitorji proteoliznih encimov: naravni in sintetski inhibitorji
• intracelularna in ekstracelularna proteoliza, preprečevanje nezaželene proteolize
• vloga proteoliznih encimov pri boleznih: rak, vneta obolenja, nevrodegeneracija, kardiovaskularna obolenja, ....

Temeljna literatura in viri:

A. J. Barrett, N. D. Rawlings, J. F. Woessner: Handbook of proteolytic enzymes, Elsevier, Academic Press, 2004, 2nd Edition

R. Beynon, J. S. Bond: Proteolytic Enzymes, 2nd Edition, Oxford Univ. Press, 2001

Tekoča relevantna literatura iz problematike (Nature, Science, Cell, Nature Reviews, …)

Izbrane reference nosilca:

Cirman, T., Oresic, K., Droga-Mazovec, G., Turk, V., Reed, J.C., Myers, R.M., Salvesen, G.S., Turk, B. (2004)

Selective disruption of lysosomes in HeLa cells triggers apoptosis, mediated by cleavage of Bid by multiple papain-like lysosomal cathepsins. J. Biol. Chem. 279, 3578-3587.

Droga-Mazovec, G., Bojič, L., Petelin, A., Ivanova, S., Romih, R., Repnik, U., Salvesen, G.S., Stoka, V., Turk, V., Turk, B. (2008) Cysteine cathepsins trigger caspase-dependent cell death through cleavage of Bid and antiapoptotic Bcl-2 homologues. J. Biol. Chem. 283, 19140-19150.

V. Turk: Proteases – New perspectives, Birkhäuser Verlag, Basel, (1999)

V. Turk, W. Bode: The Cystatins: Protein Inhibitors of Cysteine Proteinases, FEBS Lett., 285, 213-219 (1991)

T. Bevec, V. Stoka, G. Pungerčič, I. Dolenc in V. Turk: MHC class II-associated p41 invariant chain fragment is a strong inhibitor of lysosomal cathepsin L. J. Exp. Med., 183, 1331-1338 (1996)

V. Turk, B. Turk in D. Turk: Lysosomal cysteine proteases: facts and opportunities, EMBO J., 20, 4629-4633, (2001)

B. Lenarčič, A. Ritonja, B. Štrukelj, B. Turk in V. Turk: Equistatin, a new inhibitor of cysteine proteinases from Actinia equina, is structuraly related to thyroglobulin type-1 domain. J. Biol. Chem., 272, 13899-13903 (1997)

V. Turk, B. Turk, G. Gunčar, D. Turk in J. Kos: Lysosomal cathepsins: structure, role in antigen processing and presentation, and cancer. Advances in Enzyme Regulation (2002)

Načini preverjanja znanja:

• seminar in ustni izpit

Obveznosti študentov:

• seminar in ustni izpit

Zunanje povezave: