MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Proteolizni encimi in njihovi inhibitorji v diagnozi in terapiji raka

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Tamara Lah Turnšek

Cilji:

V prvem delu študent spozna osnove biologije tumorjev in eksperimentalne onkologije. Osvoji znanja o molekularnih spremembah, ki so odgovorne za nastanek maligno transformirane celice, razvoj in specifične biološke lastnosti tumorjev. Študent pridobi tudi razumevanje osnovnih principov preventive, diagnoze, prognoze in zdravljenja v onkologiji. V drugem delu in študent pridobi osnovna znanja o proteolizi in njenem pomenu v nastanku in napredovanju raka.

Razumevanje koncepta raziskovalne metodologije v vedah o življenju in še posebej v biomedicini.

Poznavanje eksperimentalnih metod v diagnozi, in prognozi raka.

Vsebina:

Vsebinsko je predmet razčlenjen na več tematik s področja biologije tumorjev:
- Epidemiologija raka in dejavniki, ki povzročajo nastanek raka in preventivne mere;
- Potek karcinogeneze: molekularne spremembe v tumorskih celicah (onkogeni, tumorski supresorski geni);
- Značilnosti tumorskih celic: benigni in maligni tumorji;
- Značilnosti rasti in ožiljenja tumorjev ter potek metastaziranja;
- Protoelizni encimi in njihovi inhibitorji: vloga v vseh procesih napredovanja raka;
- Eksperimentalna onkologiji – diagnostika, modeli, itd.;
- Principi zdravljenja v onkologiji.

Temeljna literatura in viri:

Tannock IF, Hill RP, Bristow RG, Harrington L. The Basic Science of Oncology, McGraw-Hill Medical Publishing Division, 2005. ISBN- 0-07-138774-9;
Weniberg RA- The Biology of Cancer,, Garland Science, Taylor & Francis Grouip. LLC.USA., 2007 , ISBN: 0-8153-4078-8
Dylan E et al. (eds): Cnacerdegradome - Proteases and Cancer biology, Springer, ISBN-978-0-387-69056-8
Nature Reviews Cancer – review articles on selected topics

Izbrane reference nosilca:

LAH TURNŠEK, Tamara, NANNI, Isabelle, TRINKAUS, Miha, METELLUS, Philipe, DUSSERT, Christophe, RIDDER, Leo de, RAJČEVIĆ, Uroš, BLEJEC, Andrej, MARTIN, Pierre-Marie. Toward understanding recurrent meningioma: the potential role of lysosomal cysteine proteases and their inhibitors. J. neurosurg., 2010, vol. 112, no. 5, str. 940-950. http://dx.doi.org/10.3171/2009.7.JNS081729, doi: 10.3171/2009.7.JNS081729. [COBISS.SI-ID 2079567], [JCR]
GOLE, Boris, HUSZTHY, Peter C., POPOVIĆ, Mara, JERUC, Jera, ARDEBILI, Seyed Yousef, BJERKVIG, Rolf, LAH TURNŠEK, Tamara. The regulation of cysteine cathepsins and cystatins in human gliomas. Int J Cancer, 2012, 20 str., [in press], doi: 10.1002/ijc.27453. [COBISS.SI-ID 2542159], [JCR]
MOTALN, Helena, SCHICHOR, Christian, LAH TURNŠEK, Tamara. Human mesenchymal stem cells and their use in cell-based therapies. Cancer (Print), 2010, vol. 116, no. 11, str. 2519-2530. http://dx.doi.org/10.1002/cncr.25056, doi: 10.1002/cncr.25056. [COBISS.SI-ID 2201167], [JCR]

Načini preverjanja znanja:

Ustni izpit (70 %)
Predstavitev seminarja (30 %)

Obveznosti študentov:

Prisotnost na predavanjih in sodelovanje pri konzultacijah ter priprava seminarja.

Zunanje povezave: