MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Samoorganizacija materije

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Bosiljka Tadić

Cilji:

Študenti spoznajo najnovejše teoretične in numerične metode in dosežke s področja dinamike kompleksnih sistemov in pojav dolgoživečih samoorganiziranih struktur ter se pripravijo za raziskovalno delo na področju samoorganizacije nanodelcev v želene makroskopske strukture.

Vsebina:

Fizika sistemov zunaj termodinamskega ravnovesja
· Evolucijske enačbe
Vodeni disipativni sistemi in pojav samoorganiziranih struktur
· Teoretični načini
· Modeli samoorganizirane kritičnosti s celičnimi avtomati
Samoorganizacija nanodelcev v višje strukture
· Primeri in metode iz literature

Temeljna literatura in viri:

Zaradi hitrosti razvijajočega se področja so temeljni študijski viri objavljeni znanstveni članki v zadnjih letih, predvsem v revijah Science, Nature in Physical Review Letters.

Knjige:

Series on Advances in Statistical mechanics-Vol.10: H. S. Wio, An Introduction to Stochastic Processes and Nonequilibrum,
Statistical Physics, World Scientific, (1994)

H. J. Jensen, Self-organised Criticality: Emergent Complex Behavior in Physical and Biological Systems, (Cambridge Lecture
Notes in Physics, 10)

" Beyond Reductionism" series of articles in Science, Vol. 284 (1999)

Computational Modeling of Genetic and Biochemical Networks, James M. Bower (Editor), Hamid Bolouri (Editor)

Izbrane reference nosilca:

PÉREZ-RECHE, Francisco-José, TADIĆ, Bosiljka, MANOSA, Lluís, PLANES, Antoni, VIVES, Eduard. Driving rate effects in avalanche-mediated first-order phase transitions. Phys. rev. lett., 2004, vol. 93, str. 195701-195701-4. [COBISS.SI-ID 18690343]

TADIĆ, Bosiljka, THURNER, Stefan, RODGERS, G. J. Traffic on complex networks : Towards understanding global statistical properties from microscopic density fluctuations. Phys. rev., E Stat. phys. plasmas fluids relat., 2004, vol. 69, str. 036102-1-036102-5. [COBISS.SI-ID 18130983]

TADIĆ, Bosiljka, MALARZ, Krysztof, KUŁAKOWSKI, Krzysztof. Magnetization reversal in spin with complex geometry. Phys. rev. lett., 2005, vol. 94, str. 137204-1-137204-4. [COBISS.SI-ID 18959911]

BLUNT, Matthew O., TADIĆ, Bosiljka. Charge transport in cellular nanoparticle networks : meandering through nanoscale mazes. Nano lett. (Print), 2007, vol. 7, no. 7, str. 855-860. [COBISS.SI-ID 20694311]

KUJAWSKI, Bernard, TADIĆ, Bosiljka, RODGERS, G. J. Preferential behaviour and scalling in diffusive dynamics on networks. New journal of physics. [Online ed.], 2007, vol. 9, str. 154-1-154-16. [COBISS.SI-ID 20784679]

MALARZ, Krysztof, ANTOSIEWICZ, W., KARPIŃSKA, J., KUŁAKOWSKI, Krzysztof, TADIĆ, Bosiljka. Avalanches in complex spin networks. Physica, A. [Print ed.], 2007, vol. 373, str. 785-795. [COBISS.SI-ID 20355367]

LEVNAJIĆ, Zoran, TADIĆ, Bosiljka. Self-organization in trees and motifs of two-dimensional chaotic maps with time delay. J. stat. mech., 2008, str. P030003-1-P03003-17. [COBISS.SI-ID 21517863] B. Tadic and V. Priezzhev, Scaling of avalanche queues in directed dissipative sandpiles, Phys. Rev. E 62, 3266 (2000)

B. Tadic and V. Priezzhev, Voltage Distribution in Growing Conducting Networks, Eur. Phys. Journal B, Rapid Note, 30, 143-146 (2002)

Načini preverjanja znanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge,
projekt):
• seminar in ustni izpit

Obveznosti študentov:

• seminar in ustni izpit

Zunanje povezave: