MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Seminar III

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Zvonko Trontelj
prof. dr. Boris Žemva
prof. dr. Veronika Stoka
prof. dr. Gojmir Lahajnar
prof. dr. Dušan Turk
prof. dr. Barbara Malič
prof. dr. Monika Jenko

Cilji:

Cilj predmeta je spoznavanje aktualnih problemov in najnovejših dosežkov na področju nanoznanosti in nanotehnologij na osnovi strokovne in predvsem znanstvene literature.

Vsebina:

Študenti bodo razvili sposobnosti spremljanja ter poznavanja sodobnih raziskav in dosežkov na področju nanoznanosti in nanotehnologije, kritične ocene pomembnosti objav v znanstveni literaturi, pisanja strokovnih in znanstvenih člankov ter javnih predstavitev znanstvenih del.

Temeljna literatura in viri:

Strokovna in znanstvena literatura.

Izbrane reference nosilca:

LOGAR, Manca, JANČAR, Boštjan, SUVOROV, Danilo, KOSTANJŠEK, Rok. In situ synthesis of Ag nanoparticles in polyelectrolyte multilayers. Nanotechnology (Bristol), 2007, vol. 18, 325601-1-32506-7.

MAČEK, Marjeta, MEDEN, Anton, SUVOROV, Danilo. The correlation between the structure and the dielectric properties of KxBa (1-x)Ga(2-x)Ge(2+x)O8 ceramics. J. Eur. Ceram. Soc., 2007, vol. 27, issues 8-9, 2957-2961.

JANČAR, Boštjan, SUVOROV, Danilo. The influence of hydrothermal-reaction parameters on the formation of chrysotile nanotubes. Nanotechnology (Bristol), 2006, vol. 17, 25-29.

PIRNAT, Urša, VALANT, Matjaž, JANČAR, Boštjan, SUVOROV, Danilo. Formation characteristics of the commensurate fluorite-type B2O3-Nb2O5 solid solution. Chem. mater., 2005, vol. 17, str. 5155-5160.

JANČAR, Boštjan, VALANT, Matjaž, SUVOROV, Danilo. Solid-state reactions occurring during the synthesis of CaTiO3-NdAlO3 perovskite solid solutions. Chem. mater., 2004, vol. 16, 1075-1082.

PIRNAT, Urša, SUVOROV, Danilo. Dielectric properties and phase transitions of Bi3Nb(1-x)TaxO7 fluorite-type dielectrics. J. Eur. Ceram. Soc.. [Print ed.], 2007, issues 13-15, vol. 27, 3843-3846.

HU, Xing, ŠKAPIN, Srečo D., SUVOROV, Danilo. Synthesis and characterization of aurivillius phases in the Bi-Ag-Ti-O system. J. Am. Ceram. Soc., 2007, vol. 90, no. 8, 2363-2366.

UDOVIČ, Marko, SUVOROV, Danilo. Sintering and dielectric characterization of pseudoternary compounds from the Bi2O3-TiO2-TeO2 system. J. Am. Ceram. Soc., 007, vol. 90, no. 8, 2404-2408.

BLINC, Robert, LAGUTA, Valentin V., ZALAR, Boštjan. Field cooled and zero field cooled [sup](207)Pb NMR and the local structure of relaxor PbMg[sub](1/3)Nb[sub](2/3)O[sub]3. Phys. rev. lett., 2003, vol. 91, str. 247601-1-247601-4. [COBISS.SI-ID 17940775] JCR IF: 7.035

BLINC, Robert, ZALAR, Boštjan, LAGUTA, Valentin V., ITOH, Mitsuru. Order-disorder component in the phase transition mechanism of 18[sup]O enriched strontium titanate. Phys. rev. lett., 2005, vol. 94, str. 147601-147601-4. [COBISS.SI-ID 19007015] JCR IF: 7.489

KUTNJAK, Zdravko, PETZELT, Jan, BLINC, Robert. The giant electromechanical response in ferroelectric relaxors as a critical phenomenon. Nature (Lond.), 2006, vol. 441, str. 956-959. [COBISS.SI-ID 9925287] JCR IF: 26.681

HOMOUZ, D., REITER, Günther, ECKERT, Jürgen, MAYERS, J., BLINC, Robert. Measurement of the 3D-Born-Oppenheimer potential of a proton in a hydrogen-bonded system via deep inelastic neutron scattering : the superprotonic conductor Rb[sub]3H(SO[sub]4)[sub]2. Phys. rev. lett., 2007, vol. 98, no. 11, str. 115502-1-115502-4. [COBISS.SI-ID 20674855] JCR IF: 6.944

Načini preverjanja znanja:

Seminar.

Obveznosti študentov:

Seminar III študent opravi tako, da pred komisijo pripravi predstavitev raziskovalnega dela v tekočem študijskem letu. Z mentorjem uskladi datum in uro seminarja ter na info@mps.si najmanj en teden pred predstavitvijo sporoči datum, uro, prostor in naslov seminarja. Po opravljenem Seminarju III odda v tajništvo MPŠ izpolnjen in podpisan zapisnik Seminarja II/III, izpitno prijavnico za Seminar II/III in natisnjene prosojnice seminarja.

Zunanje povezave: