MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Sinteza nanomaterialov

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Barbara Malič
doc. dr. Tadej Rojac
doc. dr. Miha Čekada

Cilji:

Študentje spoznajo tako kemijske kot fizikalne metode sinteze nanoprahov, tankih plasti in heterostruktur, njihove omejitve in posebne lastnosti nano-dimenzij.

Vsebina:

Splošno o nanomaterialih – posebne lastnosti, ki so posledica njihovih (nano)dimenzij, termodinamske osnove, fizikalne in kemijske metode priprave nanomaterialov, metode karakterizacije nanomaterialov.

Fizikalne metode priprave tankih plasti: uvod, materiali, podlage – površinska energija, nukleacija in rast plasti, eksperimentalne zahteve, oprema. Pregled in primerjava posameznih metod.

Kemijske metode priprave plasti: sinteza iz parne faze sinteza iz raztopin, - reaktanti, podlage, mehanizem rasti plasti, oprema. Pregled in primerjava posameznih metod.

Sinteza nanodelcev: posebnosti sintez glede na veliko specifično površino delcev, kontrola velikosti delcev, monodisperzni delci, kontrola aglomeracije, stabilizacija delcev, pregled kemijskih in fizikalnih metod sinteze (koprecipitacija, sol-gel, metode koloidne kemije, sinteza s polimerizacijo, mehanokemijska sinteza, ultrazvočna aktivacija, …).

Temeljna literatura in viri:

M. Ohring, The Materials Science of Thin Films, Academic Press, San Diego, 1992.

R. Waser (Ed.), Nanoelectronics and Information Technology, Wiley-VCH, Weinheim, 2003, P. Erhart, Film Deposition Methods, 201 – 221.

R.C. Buchanan (Ed.), Ceramic Materials for Electronics, 3rd ed. Marcel Dekker, New York, 2004, A. I. Kingon, P. Muralt, N. Setter and R. Waser, Electroceramic Thin Films for Microelectronics and Microsystems, 465 – 526.

G. Cao, Nanostructures and Nanomaterials, Imperial College Press, London, 2004.

B. Lee, S. Komarneni, (Eds.), Chemical Processing of Ceramics, 2nd ed., Taylor&Francis, Boca Raton, 2005, A. C. Dodd, Mechanochemical Synthesis of Ceramics, 65 - 75.

B. Lee, S. Komarneni, (Eds.), Chemical Processing of Ceramics, 2nd ed., Taylor&Francis, Boca Raton, 2005.

O. A. Shlyakhtin, N. N. Oleynikov, Y. D. Tretyakov, Cryochemical Synthesis of Materials 77 - 137. M. Narisawa, Polymer Pyrolysis, 491 - 508.

C. N. R. Rao, A. Mueller, A. K. Cheetham, The Chemistry of Nanomaterials (Vol. 1), Wiley, Weinheim, 2004, Y. Mastai, A. Gedanken, Sonochemistry and Other Novel Methods Developed for the Synthesis of Nanoparticles, 113 - 169.

Izbrane reference nosilca:

MALIČ, Barbara, KOSEC, Marija, ARČON, Iztok, KODRE, Alojz. Homogeneity issues in chemical solution deposition of Pb(Zr,Ti)O[sub]3 thin films. J. Eur. Ceram. Soc., 2005, 25, 2241-2246. [COBISS.SI-ID 1840484]

MALIČ, Barbara, ARČON, Iztok, KODRE, Alojz, KOSEC, Marija. Homogeneity of Pb(Zr, Ti)O[sub]3 thin films by chemical solution deposition : extended x-ray absorption fine structure spectroscopy study of zirconium local environment. J. appl. physi., 2006, 100, 051612-051612-8. [COBISS.SI-ID 1946212]

ROJAC, Tadej, KOSEC, Marija, ŠEGEDIN, Primož, MALIČ, Barbara, HOLC, Janez. The formation of a carbonato complex during the mechanochemical treatment of a Na[sub]2CO[sub]3-Nb[sub]2O[sub]5 mixture. Solid state ion. 2006, 177, 2987-2995. [COBISS.SI-ID 20283175]

ROJAC, Tadej, KOSEC, Marija, MALIČ, Barbara, HOLC, Janez. The application of a milling map in the mechanochemical synthesis of ceramic oxides. J. Eur. Ceram. Soc., 2006, 26, 3711-3716. [COBISS.SI-ID 20282919]

PREDOANA, Luminata, MALIČ, Barbara, KOSEC, Marija, CARATA, Mariana, CALDARARU, Monica, ZAHARESCU, Maria. Characterization of LaCoO[sub]3 powders obtained by water-based sol-gel method with citric acid. J. Eur. Ceram. Soc., 2007, 27, 4407-4411. [COBISS.SI-ID 20878631]

MALIČ, Barbara, BOERASU, Iulian, MANDELJC, Mira, KOSEC, Marija, SHERMAN, Vladimir, YAMADA, Tomoaki, SETTER, Nava, VUKADINOVIĆ, Mišo. Processing and dielectric characterization of Ba[sub](0.3)Sr(0.7)TiO[sub]3 thin films on alumina substrates. J. Eur. Ceram. Soc.. 2007, 27, 2945-2948. [COBISS.SI-ID 20664871]

Načini preverjanja znanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge,
projekt):
• seminar in ustni izpit

Obveznosti študentov:

• seminar in ustni izpit

Zunanje povezave: