MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Tehnologije oblikovanja nanoprahov*

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Tomaž Kosmač

Cilji:

Slušatelji se seznanijo s tehnologijami oblikovanja uporabnih izdelkov, narejenih iz nanodelcev različnih materialov. V okviru predmeta slušatelji vzpostavijo stike z vodilnimi tujimi in domačimi raziskovalci s tega področja ter pridobijo individualna znanja, potrebna za izvajanje njihovega študijskega in raziskovalnega programa.

Vsebina:

Pregled sodobnih postopkov oblikovanja, fizikalno-kemijske osnove postopkov in tehnologij.
Postopki: klasični postopki, deformacijsko procesiranje, elektroforetska depozija, deep-coating, postopki oblikovanja brez kalupa ali orodja (rapid prototyping).
Merila za načrtovanje postopkov in tehnologij oblikovanja uporabnih izdelkov.

Temeljna literatura in viri:

Proc. 2nd Int. Conf. On Shaping, Eds. J. Leuten et. all, Gent 2002
J. S. Reed, »Introduction to the principles of ceramic processing«, Willey, 1988
Novejši pregledni in znanstveni članki v mednarodni znanstveni periodiki z visokim »Citation Indexom«.

Izbrane reference nosilca:

KOSMAČ, Tomaž, COURTNEY, T. H. Milling and mechanical alloying of inorganic nonmetallics. J. mater. res., 1992, vol. 7, str. 1519-1525

NOVAK, Saša, VIDOVIĆ, Krunoslav, SAJKO, M., KOSMAČ, Tomaž. Surface modification of alumina powder for LPIM. J. Eur. Ceram. Soc. [Print ed.], 1997, 17, str. 217-223

KOSMAČ, Tomaž, NOVAK, Saša, SAJKO, Marjan. Hydrolysis-assisted solidification (HAS): a new setting concept for ceramic net-shaping. J. Eur. Ceram. Soc.. [Print ed.], 1997, 17, str. 427-432

DAKSKOBLER, Aleš, KOSMAČ, Tomaž. Weakly flocculated aqueous alumina suspensions prepared by the addition of Mg (II) ions. J. Am. Ceram. Soc., 2000, vol. 83, str. 666-668

KRNEL, Kristoffer, KOSMAČ, Tomaž. Reactivity of aluminum nitride powder in dilute inorganic acids. J. Am. Ceram. Soc., 2000, vol. 83, str. 1375-1378

Načini preverjanja znanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge,
projekt):
• seminar in ustni izpit

Obveznosti študentov:

• seminar in ustni izpit

Zunanje povezave: