MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Tekoči kristali

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Samo Kralj

Cilji:

Študentje se seznanijo s fiziko tekočih kristalov in preko njih spoznajo številne univerzalnosti v naravi.

Vsebina:

• Predstavitev poglavitnih tekočekristalnih (TK) faz.
• Modelni opisi TK faz: molekularni (Maier-Saupe model) in kontinuumski pristop (Frankov in Landau-de Gennesov model).
• Fazni prehodi: primerjava s faznimi prehodi para-voda-led, paramagnetna-ferromagnetna faza, dogodki med Velikim pokom.
• Defekti v tekočih kristalih: i) primerjava sil med defekti v TK in silami med električnimi naboji in med kvarki, ii) dinamika defektnim mrež TK v hitrem faznem prehodu in analogija s širjenjem vesolja, iii) struktura jeder defektov, analogija s hipotetičnim magnetnim monopolom in kozmološkimi vzmetmi, iv) primerjava zvite
dislokacije v smetični A fazi in defekti v supraprevodniku.
• Ograjeni tekoči kristali: vpliv pojava končnih dimenzij, površine in nereda na fazno obnašanje tekočega kristala.
• Ferroelekrični tekoči kristali in aplikacije.
• Tekoči kristali in živa bitja (biološke celice, diferenciacija celic, transport informacij).

Temeljna literatura in viri:

1. P.G. de Gennes and J. Prost, The Physics of Liquid Crystals, Clarendon press, Oxford, 1998.
2. M. Kleman, O.D. Lavrentovich, Soft Matter Physics, Springer-Verlag, New York, 2003.
3. P. M. Chaikin, T. C. Lubensky, Principles of Condensed Matter Physics, Cambridge University Press, Cambridge, England, 1995.
4. Članki na: http://www.pfmb.uni-mb.si/complex/

Izbrane reference nosilca:

S. Kralj, E.G. Virga, Universal fine structure of nematic hedgehogs, J.Phys.A:Math.Gen.34, 829-838 (2001).

S. Kralj and V. Popa-Nita, Random anisotropy nematic model: connection with experimental systems, Eur. Phys. J E 14, 115-125 (2004).

S. Kralj, R. Rosso, and E.G. Virga., Periodic Saddle-Splay Freedericksz Transition in Nematic LiquidCrystals, Eur. Phys. J E 17, 37-44 (2005).

V. Popa-Nita and S. Kralj, Random anisotropy nematic model: nematic--non-nematic mixture, Phys. Rev. E 73, 041705 (2006).

G. Cordoyiannis, S. Kralj, G. Nounesis, Z. Kutnjak, and S. Žumer, Pretransitional effects near the smectic-A–smectic-C* phase transition of hydrophilic and hydrophobic aerosil networks dispersed in ferroelectric liquid crystals, Phys. Rev. E 75, 021702 (2007).

Načini preverjanja znanja:

Seminar in ustni izpit.

Obveznosti študentov:

Seminar in ustni izpit.

Zunanje povezave: