MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Teorija nanomaterialov

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Viktor Kabanov

Cilji:

Študenti spoznajo najnovejše dosežke v teoriji nanomaterialov in se pripravijo za raziskovalno delo na področju nanomaterialov.

Vsebina:

1. Pregled modernih metod statistične fizike, ki so pomembne v teoriji nanomaterialov, s poudarkom na teoriji faznih prehodov v neurejenih snoveh, npr. v spinskih steklih, relaksorjih in nanomagnetih.
2. Teorija nanocevk:
Struktura ogljikovih in anorganskih nanocevk.
Simetrija, kvantna števila in izbirna pravila
Mrežna dinamika eno- in večslojnih nanocevk:
Fononski spektri in sorodne lastnosti: hitrost zvoka, specifična toplota, elastičnost
Ramanski in infrardeči spektri
Tribologija: (in)komenzurabilne cevke, teleskopski efekt (superdrseče stene), fazoni
Elektronske lastnosti: Elektronski pasovi, prevodnost.
Optični prehodi in optične lastnosti.

Temeljna literatura in viri:

Zaradi hitrosti razvijajočega se področja so temeljni študijski viri objavljeni članki v zadnjih letih predvsem v revijah Science, Nature in Physical Review Letters.

Kot dodatni viri so predvideni:

P. G. de Gennes, Simple views on condensed matter physics, World Scientific, 1992

P. M. Chaikin and T. C. Lubensky, Principles of Condensed Matter Physics, Cambridge University Press, 2000

J. M. Ziman, Models of Disorder, Cambridge University Press, 1979

K. H. Fischer and J. A. Hertz, Spin Glasses, Cambridge University Press, 1991

M. Dresselhaus, G. Dresselhaus, and P. C. Eklund: Science of Fullerenes and Carbon Nanotubes, Academic, San Diego, 1998.

R. Saito, G. Dresselhaus, and M. Dresselhaus, Physical Prpoperties of Carbon Nanotubes, Imperial College Press, London, 1998.

Izbrane reference nosilca:

KABANOV, Viktor V. Zeros of the order parameter of the d[sub](x[sup]2-y[sup]2)superconducting film in the presence of uniform current. Phys. rev., B, Condens. matter mater. phys., 2004, vol. 69, str. 052503-1-052503-3.

KABANOV, Viktor V., DEMŠAR, Jure, MIHAILOVIĆ, Dragan. Kinetics of a superconductor excited with a femtosecond optical pulse. Phys. rev. lett., 2005, vol. 95, str. 147002-1-147002-4.

KABANOV, Viktor V., ALEXANDROV, A. S. Vortex matter in the charged Bose liquid at absolute zero. Phys. rev., B, Condens. matter mater. phys., 2005, vol. 71, str. 132511-1-132511-4.

KABANOV, Viktor V. Triplet pairing and upper critical field in the mixed state of d-wave superconductors. Phys. rev., B, Condens. matter mater. phys., 2007, vol. 76, no. 17, str. 172501-1-172501-4.

KABANOV, Viktor V., ALEXANDROV, A. S. Magnetic quantum oscillations in doped antiferromagnetic insulators. Phys. rev., B, Condens. matter mater. phys., 2008, vol. 77, no. 13, str. 132403-1-132403-4.

Načini preverjanja znanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge,
projekt):
• seminar in ustni izpit

Obveznosti študentov:

• seminar in ustni izpit

Zunanje povezave: