MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Vloga in pomen živalskih modelov pri razumevanju raka

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Olga Vasiljeva
prof. dr. Christoph Peters

Cilji:

Namen predmeta je seznaniti študente z mehanizmi tumorske progresije in metastaz ter vloge proteoliticnih encimov pri različnih stadijih maligne rasti.

Vsebina:

Študij zajema naslednje teme:
• Mehanizmi tumorske progresije in metastaz
• Značilnosti raka
• Koncept tumorskega mikrookolja
• Živalski modeli raka
• Vloga proteaz pri različnih stopnjah razvoja raka
• Vloga proteaz pri interakcijah med tumorji in okoljem
• Metode študija raka

Temeljna literatura in viri:

Tumor Models in Cancer Research (Teicher, B. A.) Humana Press, 2001

Biology of Cancer (Weinberg, R.A.) Garland Press, 2006

Gocheva, V., Joyce, J.A. Cysteine cathepsins and the cutting edge of cancer invasion, Cell Cycle 6 (2007) 60-64.

Vasiljeva, O., Reinheckel, T., Peters, C., Turk, D., Turk, V., and Turk, B. (2007) Emerging roles of cysteine cathepsins in disease and their potential as drug targets. Current Pharma Design 13, 385-401.

Mohamed, M.M., Sloane, B.F. Cysteine cathepsins: multifunctional enzymes in cancer, Nat Rev Cancer 6 (2006) 764-775.

Puente, X.S., Sánchez, L.M., Overall, C.M., López-Otín, C. (2003) Human and mouse proteases: a comparative genomic approach. Nat Rev Genet. 4, 544-558.

Hanahan, D., Weinberg, R.A. (2000) The hallmarks of cancer. Cell 7, 57-70.

Nature Reviews Cancer, …

Izbrane reference nosilca:

Vasiljeva, O., Korovin, M., Gajda, M., Brodoefel, H., Bojič, L., Krüger, A., Schurigt, U., Sevenich, L., Turk, B., Peters, C., Reinheckel, T. (2008) Reduced tumour cell proliferation and delayed development of high-grade mammary carcinomas in cathepsin B-deficient mice. Oncogene (Basingstoke) 27, 4191-4199.

Gocheva V., Zeng W., Ke D., Klimstra D., Reinheckel T., Peters C., Hanahan D., Joyce J.A. (2006) Distinct roles for cysteine cathepsin genes in multistage tumorigenesis, Genes Dev 20, 543-556.

Vasiljeva, O., Papazoglou, A., Krüger, A., Brodoefel, H., Korovin, M., Deussing, J., Augustin, N., Nielsen, B.S., Almholt, K., Bogyo, M., Peters, C., and Reinheckel, T. (2006) Tumor cell–derived and macrophage-derived cathepsin B promotes progression and lung metastasis of mammary cancer. Cancer Res. 66, 5242-5250.

Schurigt, U., Sevenich, L., Vannier, C., Gajda, M., Schwinde, A., Werner, F., Stahl, A., von Elverfeldt, D., Becker, A.K., Bogyo, M., Peters, C., Reinheckel, T. (2008) Trial of the cysteine cathepsin inhibitor JPM-OEt on early and advanced mammary cancer stages in the MMTV-PyMT-transgenic mouse model. Biol Chem. 389, 1067-1074.

Načini preverjanja znanja:

• seminar, ustno preverjanje in predlog raziskav

Obveznosti študentov:

• ustno preverjanje znanja in seminarska naloga

Zunanje povezave: