MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Seminar II

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Zvonko Trontelj
prof. dr. Dušan Turk
prof. dr. Monika Jenko
prof. dr. Veronika Stoka
prof. dr. Gojmir Lahajnar
prof. dr. Barbara Malič
prof. dr. Boris Žemva

Cilji:

Cilj predmeta je spoznavanje aktualnih problemov in najnovejših dosežkov na področju nanoznanosti in nanotehnologij na osnovi strokovne in predvsem znanstvene literature.

Vsebina:

Študenti bodo razvili sposobnosti spremljanja ter poznavanja sodobnih raziskav in dosežkov na področjunanoznanosti in nanotehnologij, kritične ocene pomembnosti objav v znanstveni literaturi, pisanja strokovnih in znanstvenih člankov ter javnih predstavitev znanstvenih del.

Temeljna literatura in viri:

Strokovna in znanstvena literatura.

Izbrane reference nosilca:

Načini preverjanja znanja:

Seminar.

Obveznosti študentov:

Seminar II študent opravi tako, da pred komisijo pripravi predstavitev raziskovalnega dela v tekočem študijskem letu. Z mentorjem uskladi datum in uro seminarja ter na info@mps.si najmanj en teden pred predstavitvijo sporoči datum, uro, prostor in naslov seminarja. Po opravljenem Seminarju II odda v tajništvo MPŠ izpolnjen in podpisan zapisnik Seminarja II, izpitno prijavnico za Seminar II in natisnjene prosojnice seminarja.

Zunanje povezave: