MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Osnove fizike nanomaterialov

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Dragan Mihailović
prof. dr. Andras Kiš
prof. dr. Hans Kuzmany
prof. dr. Christoph Gadermaier

Cilji:

Študenti spoznajo najnovejše dosežke v fiziki nanomaterialov in nanosistemov ter se pripravijo za raziskovalno delo na področju fizike nanomaterialov, nanotehnologije in nanoelektronike.

Vsebina:

1. Uvod v nanofiziko
2. Nanomagnetizem
3. Nizkodimenzionalni sistemi in materiali
4. Ogljikov nanostructure
5. Nanožice: osnovne lastnosti in uporaba
6. Fazna separacija in funkcionalne lastnosti fazno separiranih sistemov
7. Bio-nanofizika

Temeljna literatura in viri:

C.Kittel “Introduction to Solid State Physics”, 8th edition (Wiley 2005), particularly chapters 18 and 19.
Designing the Molecular World by Philip Ball (Paperback) Princeton Univ Pr; ISBN: 0691029008; Reprint edition (1996)
Nanotechnology: Towards a Molecular Construction Kit by Arthur ten Wolde New World Ventures; ISBN: 908044961X; (1998)
Carbon Nanotubes and Related Structures by Peter J. F. Harris; Paperback, Cambridge Univ Pr (Pap Txt); ISBN: 0521005337; 1st edition (2002) 

Carbon Nanotubes: Synthesis, Structure, Properties and Applications by M. S. Dresselhaus (Editor), Gene Dresselhaus (Editor), Phaedon Avouris, Springer Verlag; ISBN: 3540410864; 1st edition (2001) 

Science of Fullerenes and Carbon Nanotubes by M. S. Dresselhaus (Editor), G. Dresselhaus (Editor), P. C. Eklund (Editor) Academic Press; ISBN: 0122218205; (1996)
Nanoelectronics and information technology, Reiner Waser (Ed.) (Wiley, 2005)
Razni članki in novejša literatura.

Izbrane reference nosilca:

Origin of ferromagnetic exchange interactions in a fullerene-organic compound. Bakhyt Narymbetov, Ales Omerzu, Viktor V. Kabanov, Madoka Tokumoto, Hayao Kobayashi & Dragan Mihailovic Nature, 407, 883 (2000)
Orientational and magnetic ordering buckyballs in TDAE-C60. MIHAILOVIC, Dragan, ARCON, Denis, VENTURINI, Peter, BLINC, Robert, OMERZU, Aleš, CEVC, Pavel, Science, 268, 400 (1995)
Self-assembly of subnanometer diameter single wall MoS2 nanotubes. M. Remskar, A. Mrzel, Zora Skraba, Adolf Jesih, Miran Ceh, Jure Demsar, Pierre Stadelman, Francis Levy and D. Miahailovic, Science 292, 479 (2001)
Electrical conductivity in dynamically orientationally disordered systems: ac and dc measurements in ferromagnetic single crystals of TDAE-C60. OMERZU, Aleš, MIHAILOVIC, Dragan, TOMIC, S., MILAT, O..., BISKUP, N. Phys. Rev. Lett., 77, 2045. (1996)
Superconducting Gap Dc, the Pseudogap Dp, and Pair Fluctuations above Tc in Overdoped Y1-xCaxBa2Cu3O7-d from Femtosecond Time-Domain Spectroscopy, Demsar et al, Phys. Rev. Lett. 82, 4918-21 (1999)
Finite wave vector Jahn-Teller pairing and superconductivity in the cuprates. MIHAILOVIC, Dragan, KABANOV, Viktor V. Phys. Rev., B, Condens. matter mater. phys., 63, 054505-1-054505-8 (2001)

Načini preverjanja znanja:

Pisni in ustni izpit.

Obveznosti študentov:

Pravočasna prisotnost na predavanjih in sodelovanje pri debatah med predavanji.

Zunanje povezave: