MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Osnove sinteze nanomaterialov

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Barbara Malič
doc. dr. Miha Čekada
doc. dr. Tadej Rojac

Cilji:

Študentje spoznajo tako kemijske kot fizikalne metode sinteze nanoprahov, tankih plasti in heterostruktur.

Vsebina:

Splošno o nanomaterialih – posebne lastnosti, ki so posledica njihovih (nano)dimenzij, metode karakterizacije nanomaterialov.
Fizikalne metode priprave tankih plasti: uvod, materiali, podlage, eksperimentalne zahteve, oprema. Pregled in primerjava posameznih metod.
Kemijske metode priprave plasti: sinteza iz parne faze sinteza iz raztopin, - reaktanti, podlage, oprema,. Pregled in primerjava posameznih metod.
Sinteza nanodelcev: posebnosti sintez glede na veliko specifično površino delcev, kontrola velikosti delcev, kontrola aglomeracije, stabilizacija delcev, pregled kemijskih in fizikalnih metod sinteze (koprecipitacija, sol-gel, metode koloidne kemije, sinteza s polimerizacijo, mehanokemijska sinteza, ultrazvočna aktivacija, …).

Temeljna literatura in viri:

M. Ohring, The Materials Science of Thin Films, Academic Press, San Diego, 1992.
R. Waser (Ed.), Nanoelectronics and Information Technology, Wiley-VCH, Weinheim, 2003, P. Erhart, Film Deposition Methods, 201 – 221.
G. Cao, Nanostructures and Nanomaterials, Imperial College Press, London, 2004.
B. Lee, S. Komarneni, (Eds.), Chemical Processing of Ceramics, 2nd ed., Taylor&Francis, Boca Raton, 2005,
C. N. R. Rao, A. Mueller, A. K. Cheetham, The Chemistry of Nanomaterials (Vol. 1), Wiley, Weinheim, 2004, Y. Mastai, A. Gedanken, Sonochemistry and Other Novel Methods Developed for the Synthesis of Nanoparticles, 113 - 169

Izbrane reference nosilca:

MALIČ, Barbara, KOSEC, Marija, ARČON, Iztok, KODRE, Alojz. Homogeneity issues in chemical solution deposition of Pb(Zr,Ti)O[sub]3 thin films. J. Eur. Ceram. Soc., 2005, 25, 2241-2246. [COBISS.SI-ID 1840484]
MALIČ, Barbara, ARČON, Iztok, KODRE, Alojz, KOSEC, Marija. Homogeneity of Pb(Zr, Ti)O[sub]3 thin films by chemical solution deposition : extended x-ray absorption fine structure spectroscopy study of zirconium local environment. J. appl. physi., 2006, 100, 051612-051612-8. [COBISS.SI-ID 1946212]
ROJAC, Tadej, KOSEC, Marija, ŠEGEDIN, Primož, MALIČ, Barbara, HOLC, Janez. The formation of a carbonato complex during the mechanochemical treatment of a Na[sub]2CO[sub]3-Nb[sub]2O[sub]5 mixture. Solid state ion. 2006, 177, 2987-2995. [COBISS.SI-ID 20283175]
ROJAC, Tadej, KOSEC, Marija, MALIČ, Barbara, HOLC, Janez. The application of a milling map in the mechanochemical synthesis of ceramic oxides. J. Eur. Ceram. Soc., 2006, 26, 3711-3716. [COBISS.SI-ID 20282919]
PREDOANA, Luminata, MALIČ, Barbara, KOSEC, Marija, CARATA, Mariana, CALDARARU, Monica, ZAHARESCU, Maria. Characterization of LaCoO[sub]3 powders obtained by water-based sol-gel method with citric acid. J. Eur. Ceram. Soc., 2007, 27, 4407-4411. [COBISS.SI-ID 20878631]
MALIČ, Barbara, BOERASU, Iulian, MANDELJC, Mira, KOSEC, Marija, SHERMAN, Vladimir, YAMADA, Tomoaki, SETTER, Nava, VUKADINOVIĆ, Mišo. Processing and dielectric characterization of Ba[sub](0.3)Sr(0.7)TiO[sub]3 thin films on alumina substrates. J. Eur. Ceram. Soc.. 2007, 27, 2945-2948. [COBISS.SI-ID 20664871]

Načini preverjanja znanja:

Seminar in ustni izpit.

Obveznosti študentov:

Seminar in ustni izpit.

Zunanje povezave: