MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Sodobne tehnologije za obdelavo polimernih kompozitov*

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Uroš Cvelbar
prof. dr. Miran Mozetič

Cilji:

Študentje spoznajo osnovne značilnosti kompozitnih materialov s polimerno matriko. Pridobijo znanja, ki so potrebna za kritično presojo uporabnosti teh materialov kot nadomestek za kovine. Spoznajo sodobne metode za modifikacijo površine polimernih kompozitov, ki temeljijo na uporabi termodinamsko neravnovesnih stanj plinov. Razumejo površinske procese, ki vodijo k pojavu selektivnega jedkanja, aktivacije in s tem povezanega pojava superhidrofilnosti površine polimernih kompozitov. Spoznajo ekološke prednosti uporabe teh materialov in tehnologij za njihovo obdelavo. Predavanja vsebujejo tudi prikaz nekaterih tehnoloških rešitev v industriji, kar omogoča študentom kritično oceno uporabnosti novih materialov in procesne tehnologije v praksi.

Vsebina:

• Značilnosti polimernih kompozitov
• Polimerni kompoziti kot sodoben nadomestek za kovine
• Metode za površinsko obdelavo kompozitov
• Plazemska obdelava polimernih kompozitov
• Selektivno jedkanje in aktivacija površine
• Pojav superhidrofilnosti površine
• Ekološki vidiki polimernih kompozitov in tehnologij za njihovo obdelavo
• Industrijske aplikacije

Temeljna literatura in viri:

• K. Friedrich, S. Fakirov, Z. Zhang. Polymer Composites: From Nano to Macro Scale, Springer, 2005.
• L. Hollaway. Handbook of Polymer Composites for Engineers, Woodhead Publisching Limited, 1994.
• C. Ageorges. Fusion Bonding of Polymer Composites, Springer, 2002.
• R. Talreja, J.E. Manson. Polymer Matrix Composites, Springer, 2001.
• A.W. Adamson, A.P. Gast. Physical Chemistry of Surfaces, John Wiley and Sons, 1997.
• F.F. Chen, J.P. Chang. Principles of Plasma Processing, Plenum/Kluwer, 2002.
• M.A. Lieberman, A.J. Lichtenberg. Principles of Plasma Discharges and Material Processing, John Wiley and Sons, 2001.
• A. Grill. Cold Plasma in Material Fabrication, IEEE Press, Piscataway NJ, 1993.
• R. Roth. Industrial Plasma Engineering, vol.2, IOP Publishing, 2001.

Izbrane reference nosilca:

• U. Cvelbar, M. Mozetič. Metoda za obdelavo kompozitnih vlaken s polimerno matriko, patent št. SI 21180A, 2003.

• U. Cvelbar, M. Mozetič. Method for improving the electrical connection properties of the surface of a product made from a polymer-matrix composite, mednarodna patentna prijava, PCT/EP2004/010362, 2004.

• U. Cvelbar, M. Mozetič, S. Milošević, N. Krstulović. Method and device for selective etching of composite materials by laser ablation, mednarodna patentna prijava št. PCT/SI2007/000025, 2006.

• U. Cvelbar, M. Mozetič. Method for improving the electrical connection properties of the surface of a product made from a polymer-matrix composite, mednarodna patentna prijava PCT/EP2004/010362, 2004.

• M. Mozetič, A. Vesel, U. Cvelbar. Method and device for local functionalization of polymer materials, patent WO 2006130122, 2006.

• U. Cvelbar. Treatment of polymer-graphite composite surface with oxygen plasma, Ph.D. thesis, 2004.

• U. Cvelbar, S. Pejovnik, M. Mozetič, A. Zalar. Increased surface roughness by oxygen plasma treatment of graphite/polymer composite, Appl. surf. sci., 2003, vol. 210, str. 255-261.

• U. Cvelbar, M. Mozetič, M. Klanjšek-Gunde. Selective oxygen plasma etching of coatings. IEEE trans. plasma sci., 2005, vol. 33, no. 2, str. 236-237.

• M. Mozetič, U. Cvelbar, A. Zalar, M. Klanjšek-Gunde, M. Kunaver. Selective plasma etching of powder coatings, Mater. forum (Rushcutters Bay), 2005, vol. 29, str. 438-440.

• M. Klanjšek-Gunde, M. Kunaver, A. Horvat, U. Cvelbar. Bonding process efficiency and Al-flake orientation during the curing of powder coatings. Prog. org. coat., 2005, vol. 54, no. 2, str. 113-119.

• M. Klanjšek-Gunde, M. Kunaver, U. Cvelbar, N. Barle. Oxygen plasma etching of a two-component clear coating, Vacuum, 2005, vol. 80, no. 1/3, str. 189-192.

• U. Cvelbar, B. Markoli, I. Poberaj, A. Zalar, L. Kosec, S. Spaić. Formation of functional groups on graphite during oxygen plasma treatment. Appl. surf. sci., 2006, vol. 253, issue 4, str. 1861-1865.

• T. Vrlinič, A. Vesel, U. Cvelbar, M. Krajc, M. Mozetič. Rapid surface functionalization of poly(ethersulphone) foils using a highly reactive oxygen-plasma tretament. Surf. interface anal., 2007, vol. 39, no. 6, str. 476-481.

• U. Cvelbar et al. Oxygen plasma functionalization of poly(p-phenilene sulphide). Appl. surf. sci., 2007, vol. 253, str. 8669-8673.

• M. Mozetič, A. Vesel, U. Cvelbar, A. Ricard. An iron catalytic probe for determination of the O-atom density in an Ar/O2 afterglow. Plasma chem. plasma process., 2006, vol. 26, str. 103-117.

• M. Mozetič, U. Cvelbar. A method for the rapid synthesis of large quantities of metal oxide nanowires at low temperatures. Adv. mater. (Weinh.), 2005, vol. 17, str. 2138-2142.

Načini preverjanja znanja:

• eksperimentalno delo
• seminar

Obveznosti študentov:

Seminar in ustni izpit, v katerem kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta in predstavi njihovo vključevanje v svoj raziskovalni projekt pred komisijo, ki jo sestavljata nosilec predmeta ter mentor podiplomca.

Zunanje povezave: