MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

predavanja in dogodki

Ura Predavanje ali dogodek Izvajalec Prostor
četrtek, 14.12.2017
10:00 - 12:00 Električne, optične in magnetne lastnosti nanomaterialov prof. dr. Christoph Gadermaier predavalnica MPŠ
14:15 - 15:00 Inavguracijsko predavanje: Nevtronska aktivacijska analiza in spektrometrija alfa pri določanju aktinidov / Inauguration lecture: Neutron activation analysis and alpha-particle spectrometry in actinides determination prof. dr. Ljudmila Benedik predavalnica MPŠ
15:15 - 16:00 Seminar I: Naravni radionuklidi v okolju / Natural radionuclides in the environment doc. dr. Marko Štrok predavalnica MPŠ
15:15 - 16:00 Orodja za nadzor kakovosti okolja: Naravni radionuklidi v okolju / Natural radionuclides in the environment doc. dr. Marko Štrok MPŠ predavalnica
16:15 - 17:00 Seminar I: Izotopske tehnike v hrani: Uporaba stabilnih izotopov težjih elementov / Isotopic Techniques in Food: the use of stable isotopes of heavier elements doc. dr. Tea Zuliani predavalnica MPŠ
16:15 - 17:00 Orodja za nadzor kakovosti okolja: Izotopske tehnike v hrani: Uporaba stabilnih izotopov težjih elementov / Isotopic Techniques in Food: the use of stable isotopes of heavier elements doc. dr. Tea Zuliani MPŠ predavalnica
petek, 15.12.2017
10:15 - 12:00 Mikroskopske in mikroanalizne metode: EM-Introduction, History of EM prof. dr. Miran Čeh predavalnica MPŠ
10:15 - 12:00 Spektroskopija in mikroskopija: EM-Introduction, History of EM prof. dr. Miran Čeh MPŠ predavalnica
10:15 - 12:00 Seminar I: Mikroskopske in mikroanalizne metode prof. dr. Miran Čeh IPS lecture room
10:15 - 12:00 Seminar I: Mikroskopske in mikroanalizne metode prof. dr. Miran Čeh Sejna soba MPŠ
10:15 - 12:00 Seminar I: Mikroskopske in mikroanalizne metode prof. dr. Miran Čeh N 204
15:30 - 17:30 Zagovor doktorske disertacije: Migracija nanodelcev iz materialov v stiku z živili / Defence of the Doctoral Dissertation: Migration of nanoparticles from food contact materials Viviana Golja predavalnica MPŠ
sobota, 16.12.2017
nedelja, 17.12.2017
ponedeljek, 18.12.2017
15:00 - 17:00 Programiranje, podatkovne strukture in algoritmi (IKT2) doc. dr. Anton Biasizzo Sejna soba E-7
torek, 19.12.2017
10:00 - 13:00 Rezervacija predavalnice Študentski svet MPŠ predavalnica MPŠ
13:00 - 16:00 Promocija strokovnih magistrov in doktorjev znanosti MPŠ velika predavalnica IJS
sreda, 20.12.2017
10:00 - 12:00 Sinteza nanomaterialov prof. dr. Barbara Malič predavalnica MPŠ
10:00 - 12:00 Osnove sinteze nanomaterialov prof. dr. Barbara Malič MPŠ predavalnica
14:45 - 15:00 Seminar I: Predstavitev navodil za pripravo Seminarja I prof. dr. Marko Debeljak predavalnica MPŠ
14:45 - 15:00 Seminar I: Predstavitev navodil za pripravo Seminarja I prof. dr. Marko Debeljak MPŠ predavalnica

Shrani koledar v formatu iCalendar: iCal

Legenda

 
predavanje
 
Izpit
 
Preizkusno predavanje
 
Predavanje gostujočega profesorja
 
Rezervacija predavalnice
 
Raziskovalni seminar
 
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
 
Slovesnost
 
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.