MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

zasedenost predavalnic

Ura
 
06:00
 
07:00
 
08:00
 
09:00
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00
 
18:00
 
19:00
 
20:00
 
21:00
 
22:00
 
23:00
 
Četrtek
18.1.2018
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Petek
19.1.2018
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
   
 
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Sobota
20.1.2018
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Nedelja
21.1.2018
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ponedeljek
22.1.2018
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
       
       
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Torek
23.1.2018
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Sreda
24.1.2018
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Ura
 
06:00
 
07:00
 
08:00
 
09:00
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00
 
17:00
 
18:00
 
19:00
 
20:00
 
21:00
 
22:00
 
23:00
 

Shrani koledar v formatu iCalendar: iCal

Legenda

 
predavanje
 
Izpit
 
Preizkusno predavanje
 
Predavanje gostujočega profesorja
 
Rezervacija predavalnice
 
Raziskovalni seminar
 
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
 
Slovesnost
 
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.
predavalnica MPŠ
Električne, optične in magnetne lastnosti nanomaterialov
prof. dr. Christoph Gadermaier
predavalnica MPŠ
Družba, narava in okolje
doc. dr. Tomaž Grušovnik
predavalnica MPŠ
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov
prof. dr. Luis Torgo
MPŠ predavalnica
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti in e-znanost
prof. dr. Luis Torgo
predavalnica MPŠ
Mikroskopske in mikroanalizne metode: EBSD
prof. dr. Miran Čeh
MPŠ predavalnica
Spektroskopija in mikroskopija: EBSD
prof. dr. Miran Čeh
predavalnica MPŠ
Zagovor doktorske disertacije: Zajemanje strukturiranega znanja s pomočjo pogovora in množičenja / Defence of the Doctoral Dissertation: Knowledge Acquisition through Natural Language Conversation and Crowdsourcing
Luka Bradeško
velika predavalnica IJS
Inavguracijsko predavanje: Kvantitativna vrstična presevna elektronska mikroskopija kristalnih struktur na atomski ravni / Inauguration lecture: Quantitative Scanning Transmission Electron Microscopy of crystal structures at atomic level
prof. dr. Goran Dražić
predavalnica MPŠ
Seminar I
prof. dr. Boštjan Zalar
MPŠ predavalnica
Seminar I
prof. dr. Boštjan Zalar
MPŠ
Seminar I
prof. dr. Boštjan Zalar
predavalnica MPŠ
Komercializacija tehnologij
prof. dr. Borut Likar
MPŠ predavalnica
Komercializacija tehnologij
prof. dr. Borut Likar
predavalnica MPŠ
Rezervacija predavalnice
Študentski svet MPŠ
predavalnica MPŠ
Sinteza nanomaterialov
prof. dr. Barbara Malič
MPŠ predavalnica
Osnove sinteze nanomaterialov
prof. dr. Barbara Malič
predavalnica MPŠ
Zagovor doktorske disertacije: Vloga katepsina D pri apoptozi sproženi s TNFα in menadionom / Defence of the Doctoral Dissertation: Role of cathepsin D in TNFα- and menadione-induced apoptosis
Katja Bidovec