MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Razpis in prijava na študij

Vpisni pogoji

V doktorski študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki:

 • imajo končano univerzitetno izobrazbo s področja naravoslovnih ali tehniških ved,
 • imajo visokošolsko diplomo in kandidati z drugi smeri, če opravijo preizkus znanja, katerega vsebino določi študijska komisija po presoji ustreznosti kandidatovih dosežkov za podiplomski študij,
 • imajo povprečno oceno dodiplomskega študija vsaj 8 ali 2 leti delovnih izkušenj s področja naravoslovja ali tehnologije,
 • imajo aktivno znanje angleščine.

Na študij se lahko vpišejo tudi kandidati z zaključenim magisterijem in kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za direkten prehod na enovit doktorski študij. V tem primeru študijska komisija pregleda usposobljenost kandidata po predloženem predmetniku in določi morebitne dodatne pogoje.

Predvideno število vpisnih mest za posamezen študijski letnik (vključno s kandidati, ki se vpišejo na magistrski študijski program):

 • Nanoznanosti in nanotehnologije: 15
 • Novi mediji in e-znanost: 15
 • Ekotehnologija: 15

Vsi trije študijski programi so programi z javno veljavnostjo, ki so pridobili soglasje Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije.

V primeru omejitve vpisa bo študijska komisija pripravila seznam sprejetih kandidatov na podlagi naslednjih meril:

 • uspeh v dodiplomskem študiju,
 • morebitne nagrade in priznanja,
 • za zaposlene kandidate: delovne izkušnje in priporočila zaposlovalcev,
 • objavljena in izvedena dela,
 • uspešnost razgovora s kandidatom.

Seznam sprejetih kandidatov odobri Senat MPŠ najkasneje do 15. oktobra v tekočem letu.

Prijava na študij

Vpis v ta program ni več možen.

Za prijavo na doktorski študij kliknite tukaj .