MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

VPIS 2017/2018

Vpis v MAGISTRSKI študijski program izvedete preko e-obrazcev na spodnjih povezavah:

Nanoznanosti in nanotehnologije
Informacijske in komunikacijske tehnologije
Ekotehnologije

Kandidati za vpis v podiplomske študijske programe se na razpis prijavijo v šestih rokih:

1. prijavni rok: od 27. februarja do 6. marca 2017.
2. prijavni rok: od 7. marca do 2. maja 2017.
3. prijavni rok: od 3. maja do 27. junija 2017.
4. prijavni rok: od 28. junija do 29. avgusta 2017.
5. prijavni rok: od 30. avgusta do 15. septembra 2017.
6. prijavni rok: od 16. septembra do 30. septembra 2017.

Poleg elektronske prijave pošljite kandidati za prvi vpis še naslednje priloge in morebitna dodatna dokazila najkasneje do 30. septembra:

1. Natisnjena podpisana prijava iz eVŠ
2. kratek življenjepis (CV)
3. diploma oziroma dokazilo o najvišji doseženi izobrazbi – (overjena) kopija diplomske listine najvišje dosežene izobrazbe (če diplomska listina še ni bila izdana, kandidati priložijo kopijo začasnega potrdila o diplomiranju – ko prejmejo diplomsko listino, posredujejo še kopijo le-te)
4. utemeljitev vpisa z navedbo študijskega programa in s predlogom ožjega raziskovalnega področja, na katerem kandidat želi delati (na eni strani)
5. potrdilo o opravljenih izpitih – (overjena) kopija celotne priloge k diplomi ali potrdila o opravljenih izpitih z ocenami ter izračunano povprečno oceno (na dosedanjih študijih)
6. priporočila (neobvezno)
7. dokazilo o delovnih izkušnjah (neobvezno)
8. slika za osebni dokument

Kandidati morajo pred vpisom predlagati mentorja in v primeru vpisa v 1. letnik pripraviti predlog izbora predmetov, ki je usklajen s predlaganim mentorjem. 

Razpis je v celoti dostopen tukaj.

Prošnja za izbor predmeta izven MPŠ je dostopna tukaj.

Šolnina

Šolnina za en letnik znaša 3.960 EUR.

Šolnina pokriva stroške pedagoškega dela in organizacije.

Ker je MPŠ raziskovalno utemeljena podiplomska šola, so vsi podiplomski študenti vključeni v raziskovalno delo v sklopu domačih, mednarodnih ali industrijskih raziskovalnih projektov. 

MPŠ je razpisala v študijskem letu 2017/2018 štipendije za magistrske študijske programe.
Razpis je v celoti dostopen tukaj.

Informativni dan

Informativni dan bo v torek, 12. 9. 2017, ob 14h v predavalnici MPŠ (N205-N206).
Vse informacije vam bomo z veseljem poslali tudi po elektronski pošti (info@mps.si). 

Vpisni pogoji

V prvi letnik študijskega programa druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva v obsegu vsaj 180 KT ali visokošolski študij s tega področja v obsegu vsaj treh let predavanj. Kandidati morajo tudi aktivno obvladati angleščino, kar lahko izkazujejo s certifikati znanja jezika.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo MPŠ, ki določi študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja izmed učnih vsebin študijskega programa prve stopnje in obsegajo od 10 do 60 KT. Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT s področij naravoslovja, tehnike ali računalništva, se lahko vpiše v drugi letnik druge stopnje in se mu prizna obveznosti v obsegu 60 KT. Ob vpisu se mu individualno določi obvezne izpite v obsegu 18 do 21 KT tako, da pridobi znanja, komplementarna predhodnemu študiju.

Predvideno število vpisnih mest za posamezen študijski letnik:

  • Nanoznanosti in nanotehnologije: 15
  • Informacijske in komunikacijske tehnologije: 15
  • Ekotehnologija: 15

V primeru omejitve vpisa bo študijska komisija pripravila seznam sprejetih kandidatov na podlagi naslednjih meril:

  • študijski uspeh,
  • uspeh pri izbirnem izpitu, ki vključuje tudi oceno morebitnih nagrad in priznanj, za zaposlene kandidate delovnih izkušenj in priporočil zaposlovalcev, objavljenih in izvedenih del. 

Seznam sprejetih kandidatov odobri Senat MPŠ najkasneje do 15. oktobra v tekočem letu.