VPIS ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020
Osebni podatki
Ime: Priimek:
EMŠO: Datum rojstva: Dan: Mesec: Leto:
Spol: M Ž
Kraj rojstva:
Vnesite poštno številko:
Vnesite naziv pošte:
Izberite občino:
Vnesite naziv občine:
Izberite državo:
Stalno bivališče
Ulica: Hišna številka:
Kraj:
Vnesite poštno številko:
Vnesite naziv pošte:
Izberite občino:
Vnesite naziv občine:
Izberite državo:
Telefon: E-naslov:
Začasno bivališče
Ulica: Hišna številka:
Kraj:
Vnesite poštno številko:
Vnesite naziv pošte:
Izberite občino:
Vnesite naziv občine:
Izberite državo:
Telefon:
Podatki o vpisu
Študijski program
Vrsta študija:
A - druga stopnja
Letnik študija:
1. letnik 2. letnik    
Vrsta vpisa: V1 - prvi vpis V2 - ponavljanje letnika
Najvišja dokončana izobrazba
Univerza:
Fakulteta:
       Okrajšava fakultete: 
Smer: Datum izdaje diplome: Dan: Mesec: Leto:
Stopnja izobrazbe:
Povprečna ocena:
Najnižja ocena: Najvišja ocena:
Ostali jeziki: angleški (obvezno) nemški francoski
italijanski Ostali jeziki:
Podatki o zaposlitvi
Ime podjetja ali ustanove:
Naslov:
Telefon: Faks:
E-naslov:
Podatki o plačilu šolnine
(če je plačnik podjetje oz. druga organizacija, navedite tudi točen naslov le-te ter davčno številko)
a) Šolnino plačam v celoti sam(a).
b) Šolnino plača v celoti podjetje oz. druga organizacija.
c) Šolnino plačam deloma sam(a), deloma pa podjetje oz. druga organizacija.
d) Status Mladega raziskovalca.
Točen naslov podjetja:
Davčna številka podjetja:
Vprašalnik
Navedite ime in priimek mentorja
Ali pričakujete pridobitev statusa Mladega raziskovalca, oziroma ga že imate?
DA NE