ERASMUS+ SHORT STAY AT STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF, FRANCE

Erasmus+ Short Stay at Station Biologique de Roscoff, France

Published: 25. sep. 2023

Kot del izobraževanja v sklopu mojega doktorskega programa sem se julija letos odpravila na tri tedenski tečaj identifikacije morskih alg v evropsko zibelko preučevanja morske botanike, Roscoff.

Roscoff je malo mestece v francoski pokrajini Bretaniji, ki ima dolgo zgodovino preučevanja morskih organizmov. Morska biološka postaja v Roscoffu je bila ustanovljena že leta 1872 in od tedaj naprej praktično neprekinjeno deluje. Leži na strateški lokaciji, ki omogoča enostavno preučevanje obalnega pasu, saj je razlika med plimo in oseko tukaj okoli 7 metrov, kar pomeni da se dvakrat na dan morje umakne in tedaj se lahko varno sprehajamo med gosto posejanimi grmički alg in raziskujemo njihovo diverziteto.

Tečaj identifikacije makroalg je združeval predavanja, terensko delo in laboratorijski praktikum. Na ekskurzijah smo spoznali diverziteto različnih habitatov atlantske obale od slanih močvirij, kamnitih obal do obal mehkega in sedimentnega dna, in spoznali v katerem pasu lahko pričakujemo katere vrste. Spoznali smo se tudi z ogromnimi kelpi, to so rjave alge, ki lahko zrastejo tudi več metrov v dolžino in jih tam že stoletja uporabljajo kot prehrano, in vir alginatov. Pri laboratorijskem praktikumu smo se posvetili raziskovanju morfoloških značilnostih različnih taksonomskih skupin pod mikroskopom in izolirali glavne in pomožne pigmente rjavih, rdečih in zelenih alg. V prostem času smo imeli možnost uporabe vseh prostorov in opreme, tako da smo lahko alge nabirali in določali tudi sami, ter si jih prezervirali za trajno hrambo v herbariju. Na tečaju so nam predavali največji specialisti iz področja morske botanike, ekologije in molekularne taksonomije alg. Udeleženci smo imeli na tečaju tudi enkratno priložnost tudi za medsebojno spoznavanje in mreženje, kar bo morda kdaj v prihodnosti obrodilo kakšna sodelovanja.

Za to izkušnjo v tujini sem nedvoumno zelo hvaležna in prepričana sem, da mi bo pridobljeno znanje zelo koristilo pri nadaljnjem raziskovalnem delu 😊

Ana Lokovšek

Ana Lokovšek 1.jpg

Back to all news