KARIERNI CENTER & ALUMNI

Vodstvo alumni kluba

Predsednik: dr. Rok Novak

Karierni center

career


V MPŠ želimo pedagoške aktivnosti dopolniti z organiziranjem Kariernega centra, v katerem bi našim študentom omogočili sodelovanje z gospodarstvom, inštituti, spoznavanje poslovanja v realnem sektorju, boljšo pripravljenost za delo in možnost pridobitve zaposlitve v dobrih podjetjih.

Želimo zagotoviti, da študentje v okviru rednega izobraževanja sodelujejo in se izpolnjujejo tudi na raziskovalnih nalogah, povezanih z aktualnimi raziskavami v gospodarstvu. Zato je MPŠ leta 2018 uvedla nov izbirni predmet Industrijski seminar. Karierni center sodeluje pri organizaciji in izvedbi seminarja, ki bi ga predlagalo udeleženo podjetje na temo, ki bi bila aktualna za podjetje in študenta.

Na ta način Karierni center predstavlja stično točko med študenti, šolo, diplomanti in ostalimi delodajalci.

Karierni center prav tako pomaga bodočim in sedanjim študentom pri odločanju za študij, koordinira mednarodne izmenjave, svetuje pri načrtovanju kariere ter spremlja karierne poti svojih diplomantov. Storitve kariernega centra MPŠ so brezplačne.

Alumni

Alumni klub je prostovoljno združenje diplomantov vseh generacij in programov MPŠ z namenom ohranjanja in krepitve stikov med diplomanti ter šolo na vseh družbeno koristnih področjih. Član Alumni kluba postane vsak diplomant katerekoli generacije in študijskega programa šole z dnem uspešnega zaključka zagovora magistrskega ali doktorskega dela.

Članstvo Alumni kluba tako predvsem prinaša:

  • vabila na dogodke, ki jih prireja MPŠ;
  • vabila na slavnostne dogodke MPŠ;
  • sodelovanje pri razvijanju programov šole;
  • ohranjanje stikov s šolo po zaključku študija.