USPOSABLJANJA VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN SODELAVCEV TER STROKOVNIH SODELAVCEV

O usposabljanju

Skladno s strateškim načrtom, ki ga je sprejel Upravni odbor MPŠ, in priproročili NAKVIS se je MPŠ pridružila skupni prijavi za usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pod krovnim vodstvom Univerze v Ljubljani.

V okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu bodo na to temo organizirane delavnice, seminarji in predavanja.

Vsi učitelji in sodelavci vljudno vabljeni, da se tovrstnih usposabljanj udeležijo, in o udeležbi obvestijo tajništvo MPŠ.

Dogodki usposabljanj

Osebje
Prihajajoča pedagoška usposabljanja INOVUP v decembru in januarju
17. dec. 2021
Osebje
Prihajajoča pedagoška usposabljanja INOVUP
19. nov. 2021
Osebje
Prihajajoča pedagoška usposabljanja INOVUP v oktobru in novembru 2021
19. okt. 2021
Osebje
INOVUP april, maj in junij 2021
06. apr. 2021
Osebje
INOVUP oktober, november in december 2020
16. okt. 2020
Osebje
Nova INOVUP usposabljanja na daljavo
19. jun. 2020