PREDMETI

Predmeti

Predmet Modul Profesor ECTS
Ambientalna inteligenca I3 prof. dr. Matjaž Gams 5 ECTS
Analiza in predikcija 3D struktur proteinov N3 prof. dr. Andrej Šali 5 ECTS
Analiza senzorskih podatkov S3 prof. dr. Dunja Mladenić 5 ECTS
Analiza tekstovnih in večpredstavnih podatkov ter semantične tehnologije I3 prof. dr. Dunja Mladenić 5 ECTS
Analizna kemija v industriji E2 prof. dr. Radmila Milačič 5 ECTS
Analizne metode s hitrimi ioni S3 prof. dr. Primož Pelicon 5 ECTS
Avtomatizirano modeliranje dinamičnih sistemov s primeri uporabe v ekologiji E3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS
Bio-slikanje N3 prof. dr. Cornelis Johannes Forrendinis Van Noorden 5 ECTS
Biologija matičnih celic N3 prof. dr. Tamara Lah Turnšek 5 ECTS
Biomolekularne simulacije N3 prof. dr. Janez Mavri 5 ECTS
Biomonitoring E3 prof. dr. Milena Horvat 5 ECTS
Biorobotika I3 prof. dr. Jan Babič 5 ECTS
Biosenzorske tehnike na osnovi neravnovesnih plazemskih tehnologij S3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Brezžične komunikacije I2 prof. dr. Gorazd Kandus 10 ECTS
Celični senzorji v toksikologiji S3 prof. dr. Metka Filipič 5 ECTS
Detekcija vodika v materialih in v plinasti fazi S3 doc. dr. Sabina Markelj 5 ECTS
Detektorski sistemi in metode za meritve rentgenskih fotonov z visoko energijsko ločljivostjo S3 doc. dr. Matjaž Kavčič 5 ECTS
Dielektrične in toplotne lastnosti nanomaterialov N3 prof. dr. Vid Bobnar 5 ECTS
Digitalna forenzika I2 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Digitalna forenzika II I3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Digitalna transformacija industrijskih in poslovnih procesov I2 prof. dr. Đani Juričić 20 ECTS
Dinamika tekočin S3 prof. dr. Vlado Malačič 5 ECTS
Družba, narava in okolje E3 prof. dr. Tomaž Grušovnik 5 ECTS
Ekonomika in družba N3, I3, E3, S3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 ECTS
Ekoremediacijske tehnologije E3 prof. dr. Daniel Vrhovšek 5 ECTS
Električne, optične in magnetne lastnosti nanomaterialov N3 doc. dr. Alenka Mertelj 5 ECTS
Elektrokemijski procesi in protikorozijska zaščita materialov N3 prof. dr. Ingrid Milošev 5 ECTS
Elektrokemijski senzorji S3 izr. prof. dr. Kristina Žužek Rožman 5 ECTS
Elektromagnetni senzorji S3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 ECTS
Evolucijska genomika N3 prof. dr. Dušan Kordiš 5 ECTS
Evolucijski algoritmi I3 prof. dr. Bogdan Filipič 5 ECTS
Fizika materialov N3 prof. dr. Zdravko Kutnjak 10 ECTS
Fizika nanomaterialov N3 prof. dr. Dragan Mihailović 10 ECTS
Fizika okolja E3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 ECTS
Fizika v biologiji N2 prof. dr. Janez Štrancar 10 ECTS
Fizikalna oceanografija obalnih voda S3 prof. dr. Vlado Malačič 5 ECTS
Gorivne celice E3 prof. dr. Nejc Hodnik 5 ECTS
Heterogena telekomunikacijska omrežja I3 prof. dr. Aleš Švigelj 5 ECTS
Hidrologija in okolje E3 prof. dr. Sonja Lojen 5 ECTS
Humanoidna in servisna robotika I3 izr. prof. dr. Bojan Nemec 10 ECTS
Ihtiologija z ribiško biologijo E3 prof. dr. Lovrenc Lipej 5 ECTS
Individualno raziskovalno delo 1 N3, I3, E3, S3 mentor 20 ECTS
Individualno raziskovalno delo 2 N3, I3, E3, S3 mentor 30 ECTS
Individualno raziskovalno delo 3 N3, I3, E3, S3 mentor 20 ECTS
Industrijski seminar N3, I3, E3, S3 prof. dr. Spomenka Kobe 5 ECTS
Informacijska varnost in ekonomija tveganj I2 doc. dr. Rok Bojanc 5 ECTS
Inteligentni sistemi in agenti I3 prof. dr. Matjaž Gams 10 ECTS
Inteligentni sistemi vodenja robotov I3 doc. dr. Tadej Petrič 5 ECTS
Interakcija človek-računalnik I2 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Interakcija človek-računalnik II I3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Internetna omrežja I3 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 10 ECTS
Internetna omrežja in tehnologije I2 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 20 ECTS
Internetne aplikacije in upravljanje I3 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 5 ECTS
Internetne tehnologije in aplikacije v procesih izobraževanja I2 doc. dr. Tanja Arh 5 ECTS
Internetne tehnologije v poslovanju in izobraževanju I3 prof. dr. Dejan Dinevski 5 ECTS
Internetno povezovanje vgrajenih naprav S3 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 ECTS
Invazijska ekologija in pomen medvrstnih odnosov v ekosistemih E3 doc. dr. Al Vrezec 5 ECTS
Izbrana poglavja iz analizne kemije E3 prof. dr. Maja Ponikvar-Svet 5 ECTS
Izbrana poglavja iz anorganske kemije E3 prof. dr. Boris Žemva 5 ECTS
Izbrana poglavja iz biofizike N3 prof. dr. Gojmir Lahajnar 5 ECTS
Izbrana poglavja iz biotehnologije E3 doc. dr. David Dobnik 5 ECTS
Izbrana poglavja iz molekularne imunobiologije N3 izr. prof. dr. Nataša Kopitar Jerala 5 ECTS
Izbrana poglavja iz robotike I2 prof. dr. Jadran Lenarčič 10 ECTS
Izbrana poglavja iz sinteze proteinov N3 prof. dr. Nenad Ban 5 ECTS
Izbrana poglavja iz tehnologij za okolje E3 prof. dr. Peter Glavič 10 ECTS
Jedrska fuzija kot okolju prijazen alternativni vir energije E3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Jezikovne tehnologije I2 doc. dr. Senja Pollak 10 ECTS
Karakterizacija kovinskih materialov N3 prof. dr. Monika Jenko 5 ECTS
Karakterizacija sestave in strukture N3 prof. dr. Iztok Arčon 5 ECTS
Kemija materialov N3 izr. prof. dr. Matjaž Spreitzer 10 ECTS
Kemija okoljskih sistemov E3 prof. dr. Milena Horvat 10 ECTS
Kemijska in prehranska toksikologija E3 prof. dr. Metka Filipič 5 ECTS
Kemijska varnost v prehrani - anorganska, organska onesnažila, nanodelci E3 prof. dr. Janez Ščančar 10 ECTS
Keramični materiali N3 izr. prof. dr. Andraž Kocjan 5 ECTS
Keramični materiali in tehnologije za integrirane senzorje fizikalnih veličin S3 izr. prof. dr. Tadej Rojac 10 ECTS
Klasični in kvantni kaos N3 prof. dr. Marko Robnik 5 ECTS
Kognitivne znanosti I3 prof. dr. Matjaž Gams 5 ECTS
Kognitivni radio in omreženje I3 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 ECTS
Koloidna biologija E3 doc. dr. Aleš Lapanje 5 ECTS
Koloidna kemija okolja E3 prof. dr. Nives Ogrinc 5 ECTS
Komercializacija tehnologij N3, I3, E3, S3 prof. dr. Borut Likar 5 ECTS
Komunikacijska omrežja naslednje generacije I2 prof. dr. Aleš Švigelj 5 ECTS
Kozmos v kapljici tekočega kristala N3 prof. dr. Samo Kralj 5 ECTS
Kvantitativne analize nukleinskih kislin N3 prof. dr. Kristina Gruden 5 ECTS
Lokalne električne, elektromehanske in termične lastnosti senzorskih materialov S3 izr. prof. dr. Hana Uršič Nemevšek 5 ECTS
Magistrsko delo N2, E2, I2 mentor 30 ECTS
Magnetna relaksacija in resonanca nanomaterialov N3 prof. dr. Tomaž Apih 5 ECTS
Matematično modeliranje kompleksnih sistemov I2 prof. dr. Đani Juričić 5 ECTS
Materiali in ekologija E3 izr. prof. dr. Srečo Davor Škapin 5 ECTS
Mediji in tehnologije nove ekonomije I2 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 10 ECTS
Mehanizem in biološke implikacije agregacije proteinov N3 prof. dr. Eva Žerovnik 10 ECTS
Mehka snov in mehki nanokompoziti N3 prof. dr. Samo Kralj 5 ECTS
Menedžment tehnologije in inovacij E3 prof. dr. Borut Likar 10 ECTS
Meritve nanodelcev v zraku S3 prof. dr. Maja Remškar 5 ECTS
Merjenje črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolov S3 prof. dr. Griša Močnik 5 ECTS
Meroslovje v senzorskih tehnologijah S3 prof. dr. Milena Horvat 5 ECTS
Metabolomika v živilih E3 prof. dr. Urška Vrhovšek 5 ECTS
Metode programskega inženirstva I2 izr. prof. dr. Barbara Koroušič Seljak 5 ECTS
Metodologija in evalvacija v tehnologijah znanja I3 prof. dr. Marko Robnik Šikonja 5 ECTS
Mikrobni biosenzorji: celice in celične komponente, populacije ter združbe S3 doc. dr. Aleš Lapanje 5 ECTS
Mikroskopija nanomaterialov N3 prof. dr. Maja Remškar 5 ECTS
Mikroskopske in mikroanalizne metode N3 prof. dr. Miran Čeh 10 ECTS
Modeliranje dinamičnih sistemov I3 doc. dr. Damir Vrančić 5 ECTS
Modeliranje in simulacije v telekomunikacijskih omrežjih I2 prof. dr. Aleš Švigelj 5 ECTS
Modeliranje v okolju E3 prof. dr. Rudolf Rajar 5 ECTS
Molekulsko modeliranje s teorijo gostotnega funkcionala (DFT): molekule, površine in trdnine N3 prof. dr. Anton Kokalj 5 ECTS
Namenski operacijski sistemi v telekomunikacijah I3 doc. dr. Roman Novak 5 ECTS
Nanobiofizika N3 prof. dr. Janez Štrancar 5 ECTS
Nanodelci, koloidna in površinska kemija N3 prof. dr. Darja Lisjak 5 ECTS
Nanovarnost N3 prof. dr. Maja Remškar 5 ECTS
Napredne jezikovne tehnologije I3 doc. dr. Senja Pollak 5 ECTS
Napredne obdelave materialov E3, N3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 ECTS
Napredne računalniške strukture in sistemi I3 izr. prof. dr. Gregor Papa 10 ECTS
Napredne teme iz nanoznanosti in nanotehnologij N3 prof. dr. Boštjan Zalar 10 ECTS
Napredni IKT pristopi IKT3 izr. prof. dr. Marko Debeljak 10 ECTS
Napredni pristopi planiranja in razvrščanja I3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Načrtovanje brezžičnih omrežij I2 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 ECTS
Načrtovanje učinkovin na osnovi molekulskega in QSAR modeliranja N3 prof. dr. Marjana Novič 5 ECTS
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki N3, I3, E3, S3 prof. dr. Matjaž Omladič 5 ECTS
Od kristalov do 3D strukture makromolekul N3 prof. dr. Dušan Turk 10 ECTS
Od okolja do nevronskih mrež S3 doc. dr. Meta Virant-Doberlet 5 ECTS
Odkrivanje znanja iz okoljskih podatkov E3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS
Odzivi na stres v morskem okolju E3 doc. dr. Andreja Ramšak 5 ECTS
Okolju prijazna funkcionalizacija organskih materialov E3 izr. prof. dr. Alenka Vesel 5 ECTS
Okolju prijazni piezoelektrični keramični materiali E3 izr. prof. dr. Andreja Benčan Golob 5 ECTS
Omrežni inteligentni sistemi in agenti I2 prof. dr. Matjaž Gams 20 ECTS
Operacijski sistemi I2 doc. dr. Roman Novak 5 ECTS
Optični kemijski senzorji S3 prof. dr. Aleksandra Lobnik 5 ECTS
Organska analiza E3 prof. dr. Ester Heath 5 ECTS
Organska kemija za trajnostni razvoj E3 prof. dr. Stojan Stavber 5 ECTS
Orodja za nadzor kakovosti okolja E3 prof. dr. Milena Horvat 10 ECTS
Osnove analizne kemije E2 prof. dr. Maja Ponikvar-Svet 5 ECTS
Osnove ekologije in ekotoksikologije E2 prof. dr. Janez Ščančar 10 ECTS
Osnove fizike materialov N2 prof. dr. Zdravko Kutnjak 10 ECTS
Osnove fizike nanomaterialov N2 prof. dr. Dragan Mihailović 10 ECTS
Osnove kemije materialov N2 izr. prof. dr. Matjaž Spreitzer 10 ECTS
Osnove sinteze nanomaterialov N2 prof. dr. Barbara Malič 10 ECTS
Plazemska nanoznanost N3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 ECTS
Plinski senzorji S3 prof. dr. Uroš Cvelbar 5 ECTS
Podatkovna skladišča I2 prof. dr. Bojan Cestnik 5 ECTS
Podatkovno in tekstovno rudarjenje I2 prof. dr. Nada Lavrač 20 ECTS
Podatkovno rudarjenje in odkrivanje zakonitosti I3 prof. dr. Nada Lavrač 10 ECTS
Podpora pri odločanju I3 prof. dr. Marko Bohanec 5 ECTS
Poslovna inteligenca I I2 prof. dr. Matjaž Gams 5 ECTS
Poslovna inteligenca II I3 prof. dr. Matjaž Gams 5 ECTS
Povezava med kristalno strukturo in lastnostmi senzorskih materialov S3 izr. prof. dr. Andreja Benčan Golob 5 ECTS
Površine in mejne plasti N3 doc. dr. Erik Zupanič 5 ECTS
Priložnostna in brezžična senzorska omrežja I2 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 ECTS
Priprava patentne prijave N3, I3, E3, S3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Procesiranje in nanomagnetizem kompleksnih intermetalnih zlitin N3 prof. dr. Spomenka Kobe 10 ECTS
Programirana celična smrt N3 prof. ddr. Boris Turk 10 ECTS
Programiranje, podatkovne strukture in algoritmi I2 doc. dr. Anton Biasizzo 10 ECTS
Projekt: Individualno raziskovalno/projektno delo N2, E2, I2 mentor 20 ECTS
Proteazni degradom v napredovanju raka N3 prof. dr. Tamara Lah Turnšek 5 ECTS
Proteinski toksini - karakterizacija in uporaba v celični biologiji N3 prof. dr. Igor Križaj 10 ECTS
Proteinsko in celično inženirstvo N3 prof. dr. Jože Pungerčar 10 ECTS
Proteoliza N3 akad. prof. dr. Vito Turk 10 ECTS
Proteomika N3 izr. prof. dr. Marko Fonović 5 ECTS
Radioaktivni odpadki E3 prof. dr. Borut Smodiš 5 ECTS
Radioaktivnost in jedrske metode za študij procesov E3 prof. dr. Borut Smodiš 5 ECTS
Radioekologija E2 prof. dr. Peter Stegnar 5 ECTS
Radiokemija E2 prof. dr. Ljudmila Benedik 5 ECTS
Razširjanje radijskih valov in antene I2 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 ECTS
Računalniška ustvarjalnost I3 doc. dr. Martin Žnidaršič 5 ECTS
Računalniške strukture in sistemi I2 izr. prof. dr. Gregor Papa 20 ECTS
Računalniški vid S3 prof. dr. Aleš Ude 5 ECTS
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti in e-znanost I2 prof. dr. Sašo Džeroski 10 ECTS
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov I3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS
Računska sistemska biologija I3 prof. dr. Kristina Gruden 5 ECTS
Rentgenska strukturna analiza N3, E3 doc. dr. Evgeny Goreshnik 5 ECTS
Robotski vid I3 prof. dr. Aleš Ude 5 ECTS
Seminar I N2 prof. dr. Barbara Malič 10 ECTS
Seminar I N3 prof. dr. Barbara Malič 10 ECTS
Seminar I I2 izr. prof. dr. Marko Debeljak 10 ECTS
Seminar I E2 prof. dr. Milena Horvat 10 ECTS
Seminar I I3 izr. prof. dr. Marko Debeljak 10 ECTS
Seminar I S3 prof. dr. Marina Dermastia 10 ECTS
Seminar I E3 prof. dr. Milena Horvat 10 ECTS
Seminar II N3 prof. dr. Barbara Malič 30 ECTS
Seminar II N2 prof. dr. Barbara Malič 10 ECTS
Seminar II I2 prof. dr. Nada Lavrač 10 ECTS
Seminar II E2 prof. dr. Milena Horvat 10 ECTS
Seminar II S3 prof. dr. Marina Dermastia 30 ECTS
Seminar II I3 prof. dr. Nada Lavrač 30 ECTS
Seminar II E3 prof. dr. Milena Horvat 30 ECTS
Seminar III S3 prof. dr. Marina Dermastia 10 ECTS
Seminar III N3 prof. dr. Barbara Malič 10 ECTS
Seminar III E3 prof. dr. Milena Horvat 10 ECTS
Seminar III I3 prof. dr. Nada Lavrač 10 ECTS
Senzorji in senzorske tehnologije S3 prof. dr. Barbara Malič 5 ECTS
Senzorji v interakciji človek računalnik S3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Senzorji v procesnem vodenju S3 prof. dr. Juš Kocijan 5 ECTS
Senzorji v robotiki in biokibernetiki S3 prof. dr. Jan Babič 5 ECTS
Senzorji za detekcijo fotonov, elektronov in ionov S3 doc. dr. Klemen Bučar 5 ECTS
Senzorska omrežja S3 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 ECTS
Senzorska omrežja za nadzor stanja industrijske opreme S3 prof. dr. Đani Juričić 5 ECTS
Simulacije telekomunikacijskih sistemov I3 prof. dr. Aleš Švigelj 5 ECTS
Sinteza nanomaterialov N3 prof. dr. Barbara Malič 10 ECTS
Sintezna biologija in biosenzorika S3 prof. dr. Tamara Lah Turnšek 10 ECTS
Sistem varovanja kritične infrastrukture I2 doc. dr. Rok Bojanc 5 ECTS
Sistemi in tehnike za podporo pri odločanju I2 prof. dr. Marko Bohanec 10 ECTS
Sistemi, naprave in materiali za izkoriščanje nekonvencionalnih energetskih virov E3 prof. dr. Boris Orel 5 ECTS
Sledljivost in pristnost živil E3 prof. dr. Nives Ogrinc 10 ECTS
Slikanje z magnetno resonanco N3 prof. dr. Igor Serša 5 ECTS
Snovanje računalniških sistemov I2 doc. dr. Anton Biasizzo 5 ECTS
Snovanje vgradnih sistemov I3 doc. dr. Anton Biasizzo 5 ECTS
Sodoben zajem in obdelava signalov s senzorjev za ionizirajoče fotone in delce S3 doc. dr. Klemen Bučar 5 ECTS
Sodobne tehnologije vodenja sistemov I2 prof. dr. Đani Juričić 10 ECTS
Sodobni IKT pristopi IKT2 izr. prof. dr. Marko Debeljak 10 ECTS
Sodobni koncepti v telekomunikacijskih sistemih I3 prof. dr. Gorazd Kandus 10 ECTS
Sodobni nanostrukturirani kovinski materiali N3 prof. dr. Monika Jenko 10 ECTS
Sočasno načrtovanje strojne in programske opreme I2 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Speciacija elementov v bioloških sistemih in okolju E3 prof. dr. Radmila Milačič 5 ECTS
Spektroskopija in mikroskopija N2 prof. dr. Miran Čeh 10 ECTS
Spletne tehnologije in programski jeziki I2 doc. dr. Pavle Boškoski 5 ECTS
Stabilnost, zvijanje in agregacija proteinov N3 prof. dr. Eva Žerovnik 10 ECTS
Stohastične optimizacijske metode I2 prof. dr. Bogdan Filipič 10 ECTS
Strategije nadzora radioaktivnosti v okolju z oceno vplivov E3 doc. dr. Benjamin Zorko 5 ECTS
Strateške presoje vplivov na okolje E3 doc. dr. Davor Kontić 5 ECTS
Tehnika za trajnostni razvoj E2 prof. dr. Peter Glavič 10 ECTS
Tehnologije semantičnega spleta I2 prof. dr. Dunja Mladenić 5 ECTS
Telekomunikacijski sistemi I2 prof. dr. Gorazd Kandus 20 ECTS
Teorija kondenzirane snovi N2 prof. dr. Viktor Kabanov 10 ECTS
Teorija nanomaterialov N3 prof. dr. Viktor Kabanov 10 ECTS
Toplotna obdelava in inženiring površin kovinskih materialov N3 prof. dr. Vojteh Leskovšek 5 ECTS
Umetna inteligenca in znanost N3, I3, E3, S3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS
Upravljanje informacijskih sistemov I2 prof. dr. Vladislav Rajkovič 5 ECTS
Upravljanje virov v brezžičnih omrežjih I2 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 ECTS
Uvod v krožno gospodarstvo E2 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 ECTS
Uvod v nanoznanosti in nanotehnologije N2 izr. prof. dr. Andreja Benčan Golob 10 ECTS
Uvod v okolju prijazne plazemske tehnologije E3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Uvod v onesnaževanje okolja E2 prof. dr. Milena Horvat 5 ECTS
Uvod v procesno varnost E3 izr. prof. dr. Marko Gerbec 5 ECTS
Vakuumistika N3 izr. prof. dr. Janez Kovač 5 ECTS
Varnost informacijskih sistemov I2 doc. dr. Tomaž Klobučar 10 ECTS
Varnost v internetnih tehnologijah I3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Več-antenski sistemi I3 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 ECTS
Večkriterijsko optimiranje in načrtovanje I3 prof. dr. Bogdan Filipič 5 ECTS
Vgradni sistemi I2 doc. dr. Anton Biasizzo 10 ECTS
Vizualizacija podatkov IKT3 doc. dr. Tea Tušar 5 ECTS
Vloga in pomen živalskih modelov pri razumevanju raka N3 izr. prof. dr. Olga Vasiljeva 5 ECTS
Vodenje sistemov in obdelava signalov I3 prof. dr. Đani Juričić 5 ECTS
Vodenje, modeliranje in simulacija robotskih sistemov I2 doc. dr. Tadej Petrič 5 ECTS
Zasebnost in upravljanje z identitetami I2 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Zasebnost in upravljanje z identitetami, zaupanjem in ugledom I3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Zdravstveni ekspertni sistemi na daljavo IKT3 izr. prof. dr. Barbara Koroušič Seljak 5 ECTS