AKTIVNOSTI

Študentski svet MPŠ

Že od samega začetka delovanja Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana deluje tudi Študentski svet MPŠ. Predstavniki Študentskega sveta smo iz vrst študentov na 2. in 3. stopnji podiplomskega študija. Kot predstavniki študentov se trudimo vzpostaviti vez med vodstvom šole ter študenti in reševati probleme, ki nastanejo tekom študija.

Naša najpomembnejša naloga je organizacija vsakoletne študentske konference MPŠ (http://ipssc.mps.si/). Glavni namen konference je povečati najširšo prepoznavnost raziskovalnih dosežkov MPŠ in sodelujočih institutov ter ob tem vzpostaviti povezave med perspektivnimi študenti MPŠ in zaposlovalci, še posebej z razvojno naravnanimi uspešnimi podjetji. Sodobni trg dela zahteva visoko kvalificirane strokovnjake, ki poleg strokovnega znanja obvladujejo tudi druge veščine. Tega se v Študentskem svetu močno zavedamo in zato imamo v načrtu organizacijo različnih delavnic, kjer bi študenti pridobivali informacije in znanja tudi s področij, kot je npr. javno nastopanje in podobno, kar nam bo koristilo ne samo pri sedanjem raziskovalnem delu, ampak tudi kasneje pri iskanju službe oziroma ko bomo že vključeni v nov delovni proces.

Z namenom medsebojnega povezovanja pa organiziramo tudi različne družabne aktivnosti, kot so pikniki, kjer lahko ob sproščenem vzdušju "poklepetamo", se spoznamo in navsezadnje morda dobimo tudi kakšno zanimivo novo idejo, ki jo lahko vključimo v samo raziskovalno delo.