ŠTUDIJ

Želiš raziskovati v mednarodnem okolju z odličnimi raziskovalci? Te zanima raziskovanje na vrhunski znanstveni opremi? Bi rad nadgradil svoje znanje z naprednimi znanstvenimi metodami?


Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana je namenjena študentom in zaposlenim, ki imajo željo in ambicijo strokovnega in osebnostnega razvoja v raziskovalnem in inovativnem okolju. Po zaključku študija so diplomanti opolnomočeni z naprednimi tehnikami znanstvenega raziskovanja in vešči aplikacije le-teh v prakso.


Predstavitev šole

 

Zakaj študirati na MPŠ?

Študij po meri

Študent ima na voljo velik nabor izbirnih predmetov, vsakemu omogoča pridobiti posebno kombinacijo znanj, ki jih potrebuje za svoje raziskovalno področje. V primeru, da se študent tekom študija premisli, lahko predmete tudi zamenja.

Oseben pristop mentorjev

Razmerje visokošolski učitelj : študent je večje kot 1 : 2. Študent je vključen v mentorjevo raziskovalno skupino, tako je mentor dosegljiv študentu vsak dan.

Pridobivanje znanja na konkretnih primerih

Študentovo delo se usmerja na način, da rešuje konkretne izzive znotraj svoje stroke z naprednimi znanstvenimi metodami. Svoje dosežke sproti prenaša v podjetje.

Visoka zaposljivost diplomantov in vključenost v raziskovalne projekte

Interdisciplinarnost, vrhunsko znanje pridobljeno preko vključenosti v raziskovalne projekte ter sodelovanje z gospodarskimi inštitucijami pripomorejo k izredno visoki zaposljivosti naših diplomantov.

Delo na vrhunski opremi

Znanstveno-raziskovalne zmogljivosti Instituta "Jožef Stefan" in drugih partnerskih inštitucij našim študentom omogočajo delo na vrhunski raziskovalni opremi.

Študij na daljavo

Možnost spremljanja predavanj na daljavo.Kaj pridobim pri študiju?

Veščine samostojnega in skupinskega raziskovalno-razvojnega dela

Izkušnje iz dela na aplikativnih projektih v industriji

Obvladovanje metod in tehnik znanstvenega raziskovanja

Mednarodne povezave

Konkretne izkušnje prenosa in adaptacij novih tehnologij

Znanje o vodenju na področju poslovanja, upravljanja in raziskovalnega managementa

Načini in oblike študija

Študij se izvaja kot redni študij. Zasnovan je na kreditnem sistemu ECTS. Kandidati sami s pomočjo mentorja izberejo izbirne predmete in teme seminarskih nalog. Vsak podiplomski študent je vključen v domače, mednarodne ali industrijske raziskovalne projekte.

Študij je sestavljen iz treh sklopov:

I. Splošna in specialna znanja s področja študijskega programa

 

II. Raziskovalno delo

 

III. Kompetence mehkih veščin in trajnostnega razvoja