ŠTUDENTSKI VODNIK

Študentska prehrana

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oziroma poslovodne funkcije kot edini ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine.

Več informacij je na povezavi https://www.studentska-prehrana.si/.

Nastanitev

Spodaj je navedenih nekaj možnosti za nastanitve:

Dom podiplomcev Ljubljana: http://www.stud-dom-lj.si/domovi/lokacije/dom-podiplomcev-ljubljana

Študentski dom Ljubljana: http://www.stud-dom-lj.si/

Zasebni študentski dom v Ljubljani: http://www.studentskidom-lj.si/

Možnosti za zasebne nastanitve: https://www.nepremicnine.net/

Vilharca: http://vilharca.si/

Lokalni prevoz

Študenti imajo pravico do subvencioniranega mestnega prevoza.

Več informacij: http://www.lpp.si/uporabne-informacije-za-potnike/solska-mesecna-vozovnica

Za nakup študentske subvencionirane vozovnice potrebujete:

  • veljavni osebni dokument;
  • natisnjeno izpolnjeno VLOGO za izdajo subvencionirane vozovnice;
  • vlogo potrdite na šoli ali ob izdaji vozovnice izpolnjeni vlogi priložite na šoli izdano potrdilo o vpisu.

Bicikelj

V okviru mestnega sistema samopostrežne izposoje koles BicikeLJ si lahko izposojate kolesa na avtomatskih postajah v širšem območju okrog središča Ljubljane. Prijava na: http://www.bicikelj.si/

Možnosti za pridobivanje štipendij

Študentje iz tujine lahko pridobijo štipendijo za študij na fundaciji Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (http://www.sklad-kadri.si/) ali na programih Evropske skupnosti, na primer programu Marie Curie (http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm)

Zdravstveno zavarovanje

Podrobne informacije o zdravstvenem zavarovanju študentov: http://www.studentska-org.si/studentski-kazipot/zdravje/zdravstveno-zavarovanje/

Tuji študenti se lahko ugodno zavarujejo na zavarovalnici CORIS (Zavarovanje za tuje študente): https://www.coris.si/si/860/Zavarovanja_za_tujce.aspx