URNIK

Čas Predavanje ali dogodek Predavatelj Predavalnica
Četrtek, 01. 12. 2022
09:00 - 11:00 Seminar III
Nastja Mahne: Total and differential sputtering yields explored by SRIM simulations
izr. prof. dr. Miha Čekada
Seminarska soba fizike
12:00 - 15:45 Orodja za nadzor kakovosti okolja
Organska onesnažila / Organic contaminants
prof. dr. Ester Heath
izr. prof. dr. Tina Kosjek
predavalnica MPŠ
Petek, 02. 12. 2022
13:00 - 15:00 Napredne teme iz nanoznanosti in nanotehnologij
Uvod v elektronsko mikroskopijo (EM) in vrstična elektronska mikroskopija (SEM) / Introduction to Electron Microscopy (EM) and Scanning Electron Microscopy (SEM)
prof. dr. Miran Čeh
predavalnica MPŠ
Sobota, 03. 12. 2022
Nedelja, 04. 12. 2022
Ponedeljek, 05. 12. 2022
12:30 - 15:00 Ekonomika in družba
prof. dr. Tomaž Grušovnik
predavalnica MPŠ
15:00 - 17:00 Programiranje, podatkovne strukture in algoritmi
doc. dr. Anton Biasizzo
Tehnološki park, Teslova 30, 1. nadstropje, soba 38/39
15:00 - 17:00 Umetna inteligenca in znanost
prof. dr. Ljupčo Todorovski
predavalnica MPŠ
Torek, 06. 12. 2022
10:00 - 12:00 Zagovor
Zagovor doktorske disertacije Anje Korent: Elektrokemijsko sintetiziran polianilin za plinsko in tekočinsko zaznavanje amonijaka
Anja Korent
predavalnica MPŠ
13:00 - 15:00 Zagovor
Zagovor doktorske disertacije Žive Marinko: Sinteza in lastnosti anodno oksidiranih plasti na titanovi podlagi za uporabo v fotokatalizi
Živa Marinko
predavalnica MPŠ
15:00 - 19:00 Sodobni IKT pristopi
Digital transformation
prof. dr. Đani Juričić
predavalnica MPŠ
15:00 - 18:00 Podatkovno rudarjenje in odkrivanje zakonitosti
dr. Aljaž Osojnik
doc. dr. Bernard Ženko
Zoom videokonferenca
Sreda, 07. 12. 2022
15:00 - 19:00 Napredni IKT pristopi
Intelligent systems and robotics (17-19 Matjaž Gams: Inteligent systems II)
prof. dr. Matjaž Gams
predavalnica MPŠ
15:00 - 17:00 Sodobni IKT pristopi
Intelligent systems and robotics (15-17 Matjaž Gams: Inteligent systems I)
prof. dr. Matjaž Gams
predavalnica MPŠ
15:00 - 16:00 Seminar III
Evelin Gruden: Discrete aluminium compounds – Towards a soluble aluminium trifluoride
mentor
Sejna soba IJS
Četrtek, 08. 12. 2022
09:00 - 11:00 Komuniciranje znanosti
prof. dr. Saša Novak Krmpotič
predavalnica MPŠ
10:00 - 11:00 Seminar III
Matej Šadl: Debele plasti svinčevega magnezijevega niobata titanata pripravljene z metodo nanašanja v aerosolu / Lead Magnesium Niobate Titanate Thick Films Prepared by Aerosol Deposition Method
mentor
K-7 Kolarjeva predavalnica
12:00 - 15:45 Orodja za nadzor kakovosti okolja
Stabilni izotopi / Stable Isotopes
prof. dr. Sonja Lojen
prof. dr. Nives Ogrinc
Zoom videokonferenca

Legenda

Predavanje
Izpit
Zagovor
Dogodek
Predavanje gostujočega profesorja
Rezervacija predavalnice
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
Habilitacijsko predavanje
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.