URNIK

Čas Predavanje ali dogodek Predavatelj Predavalnica
ponedeljek, 25. 05. 2020
12:30 - 13:30 Seminar II
Mojca Juteršek: Development of TRAP-seq method for study of potato immune response
mentor
Predavanje na daljavo
torek, 26. 05. 2020
13:00 - 15:00 Zagovor
Zagovor doktorske disertacije Ajde Trdin (https://us02web.zoom.us/j/84541664742): Speciacija živega srebra v prenatalni izpostavljenosti
Ajda Trdin
Videokonferenca Zoom
sreda, 27. 05. 2020
10:15 - 12:00 Spektroskopija in mikroskopija
https://us02web.zoom.us/j/99044713529
prof. dr. Vid Bobnar
Predavanje na daljavo
10:15 - 12:00 Dielektrične in toplotne lastnosti nanomaterialov
https://us02web.zoom.us/j/99044713529
prof. dr. Vid Bobnar
Predavanje na daljavo
13:00 - 17:00 Seminar I
https://zoom.us/j/98028750920: Lidija Jovanovska, Rebeka Kropivšek Leskovar, Stefan Popov, Vito Tomažin
prof. dr. Marko Debeljak
Predavanje na daljavo
13:00 - 17:00 Seminar I
https://zoom.us/j/98028750920: Martin Marzidovšek, Gašper Slapničar, Kaoutar Daoud Hiri
prof. dr. Marko Debeljak
Predavanje na daljavo
četrtek, 28. 05. 2020
10:00 - 12:00 Osnove fizike materialov
prof. dr. Boštjan Zalar
Predavanje na daljavo
10:00 - 13:00 Tehnika za trajnostni razvoj
https://zoom.us/j/96699833967
prof. dr. Peter Glavič
Zoom videokonferenca
10:00 - 12:00 Fizika materialov
prof. dr. Boštjan Zalar
Predavanje na daljavo
13:00 - 14:00 Habilitacijsko predavanje
Orientirane zlate nanopalčke in verige zlatih nanopalčk v topoloških defektih smektičnega tekočega kristala (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9cb5ff945914498781800298b3ec7afb%40thread.tacv2/1589384394866?context=%7b%22Tid%22%3a%22b1613fc1-4d67-4792-b52a-a8833ec426c6%22%2c%22Oid%22%3a%2284c1638f-a0ce-4f05-a17c-99c96b4e53c9%22%7d)
dr. Brigita Rožič
Predavanje na daljavo
14:15 - 18:00 Seminar I
Marinko Jurij, Križman Kaja, Berglez Blaž, Žibret Nina (https://us02web.zoom.us/j/94285887928)
prof. dr. Boris Žemva
prof. dr. Milena Horvat
Predavanje na daljavo
14:15 - 18:00 Seminar I
https://us02web.zoom.us/j/94285887928
prof. dr. Boris Žemva
prof. dr. Milena Horvat
Predavanje na daljavo
14:30 - 16:00 Kemija materialov
https://zoom.us/j/96198534643
doc. dr. Matjaž Spreitzer
Videokonferenca Zoom
14:30 - 16:00 Osnove kemije materialov
https://zoom.us/j/96198534643
doc. dr. Matjaž Spreitzer
Zoom videokonferenca
petek, 29. 05. 2020
09:00 - 10:00 Izpit: Tehnologije semantičnega spleta
prof. dr. Dunja Mladenić
Videokonferenca Zoom
09:00 - 10:00 Seminar II
Dominik Božič: Use of mass spectrometry for strontium isotope stratigraphy (https://us02web.zoom.us/j/89800988455)
doc. dr. Marko Štrok
Zoom videokonferenca
10:15 - 12:00 Spektroskopija in mikroskopija
https://us02web.zoom.us/j/86254239848
doc. dr. Erik Zupanič
Predavanje na daljavo
10:15 - 12:00 Mikroskopske in mikroanalizne metode
https://us02web.zoom.us/j/86254239848
doc. dr. Erik Zupanič
Predavanje na daljavo
13:00 - 14:00 Seminar I
Jernej Ekar: Vpliv parametrov na ionizacijo in ionsko odprševanje pri metodi SIMS (https://us02web.zoom.us/j/83523554135)
prof. dr. Gojmir Lahajnar
prof. dr. Aleksander Zidanšek
Predavanje na daljavo
sobota, 30. 05. 2020
nedelja, 31. 05. 2020
ponedeljek, 01. 06. 2020
13:00 - 17:00 Ekonomika in družba
Predstavitev seminarjev (https://zoom.us/j/95354234963)
prof. dr. Aleksander Zidanšek
prof. dr. Tomaž Grušovnik
Predavanje na daljavo

Legenda

Predavanje
Izpit
Zagovor
Predavanje gostujočega profesorja
Rezervacija predavalnice
Dogodek
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.
Habilitacijsko predavanje