URNIK

Čas Predavanje ali dogodek Predavatelj Predavalnica
Ponedeljek, 26. 02. 2024
Torek, 27. 02. 2024
Sreda, 28. 02. 2024
10:00 - 12:00 Zagovor
Zagovor doktorske disertacije Klare Kuret: Uporaba računskih pristopov za preučevanje stikov med proteini in RNK, zaznanih z metodo CLIP, ter njihove specifičnosti in dinamike v embrionalnem razvoju
Klara Kuret
Velika predavalnica, Kemijski inštitut
11:00 - 12:00 Seminar II
Rebeka Kropivšek Leskovar: DEFINING A LEADER: A STUDY ON LEADER-FOLLOWER DYNAMICS IN PHYSICAL COLLABORATION
izr. prof. dr. Tadej Petrič
Seminarska soba E-1
Četrtek, 29. 02. 2024
13:00 - 14:30 Izpit: Sodobni IKT pristopi
izr. prof. dr. Marko Debeljak
predavalnica MPŠ
15:00 - 16:30 Izpit: Napredni IKT pristopi
izr. prof. dr. Marko Debeljak
predavalnica MPŠ
Petek, 01. 03. 2024
10:15 - 12:00 Mikroskopske in mikroanalizne metode
EPMA II, EBSD
prof. dr. Miran Čeh
predavalnica MPŠ
Sobota, 02. 03. 2024
Nedelja, 03. 03. 2024
Ponedeljek, 04. 03. 2024
13:00 - 15:00 Ekonomika in družba
/
prof. dr. Aleksander Zidanšek
predavalnica MPŠ

Legenda

Predavanje
Izpit
Zagovor
Dogodek
Predavanje gostujočega profesorja
Rezervacija predavalnice
Predavanje v sklopu kolokvija IJS
Habilitacijsko predavanje
*Skupno predavanje Seminar I (EKO3), Seminar I (EKO2), Seminar I (IKT3), Seminar I (IKT2), Seminar I (NANO3), Seminar I (NANO2), Seminar II (EKO3), Seminar II (EKO2), Seminar II (IKT3), Seminar II (IKT2), Seminar II (NANO3), Seminar II (NANO2). Udeležba na skupnem predavanju je obvezna za študente danega študijskega programa, vsi drugi študenti pa so na seminar vabljeni.