ERASMUS

Erasmus+

Evropski program Erasmus+ podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja. Erasmus individualna mobilnost na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana je namenjena mednarodni izmenjavi študentov za študij in prakso ter zaposlenim za poučevanje in usposabljanje.

Osnovni dokumenti

Aktualni razpisi

Pretekli razpisi

Dokumenti za razpis Erasmus+ 2021-2028

Dokumenti za razpis Erasmus+ 2020

Dodatne informacije