ZA ŠTUDENTE

Člani Študentskega sveta MPŠ

Za študijski program Nanoznanosti in nanotehnologije:
Živa Marinko
Martin Topole
Patricia Jovičević Klug

Za študijski program Informacijske in komunikacijske tehnologije:
Blaž Škrlj
Miha Dežman
Rok Pahič

Za študijski program Ekotehnologije:
Jasmina Masten
Jutra Černilogar
Iaroslav Rybkin

Za študijski program Senzorske tehnologije:
Katarina Bačnik
Anja Drame

Andrea Jurov