ZA ŠTUDENTE

Študentski svet MPŠ

Predsednik: Mark Zver (ST)
Podpredsednik: Bojan Evkoski (IKT)

Člani:

Senzorske tehnologije (ST): Jason Fisher, Edoardo Donà
Ekotehnologije (EKO): Rok Novak, Dominik Božič, Cathrine Terro
Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT): Boshko Koloski, Uroš Lipovšek
Nanoznanosti in nanotehnologije (NANO): Patricija Jovičević Klug, Nina Kuzmić, Aleksander Benčič

Predstavniki v organih šole:

Upravni odbor: Rok Novak (EKO), namestnica: Patricija Jovičević Klug (NANO)

Senat:

  • IKT: Boshko Koloski, namestnik: Bojan Evkoski;
  • NANO: Nina Kuzmić, namestnica: Patricija Jovičević Klug,
  • EKO: Rok Novak, namestnik: Dominik Božič;
  • ST: Mark Zver, namestnik: Jason Fisher

Akademski zbor: po potrebi

Komisija za kakovost: Aleksander Benčič (NANO), Nina Kuzmić (NANO)

Habilitacijska komisija: predstavnik: Mark Zver (ST)

Študijska komisija: Patricija Jovičević Klug (NANO), Dominik Božič (EKO)

Sporočila za študentski svet lahko anonimno oddate na te povezavi.