DECIDE - ERASMUS+ SODELOVALNA PARTNERSTVA

Kompetence karierne izbire za prihodnost po pandemiji z uporabo večkriterijskega odločanja

Mladi se danes soočajo s hitro spreminjajočim se svetom in negotovo prihodnostjo, ki jo povzročajo okoljske in družbenopolitične razmere na svetovni ravni. V projektu DECIDE želimo obravnavati potrebo po prilagajanju nenehno spreminjajočemu se trgu dela, pri čemer uvajamo potrebo po novem spektru kompetenc pri mladih, kot so profili zelenih delovnih mest, testiranje digitalnih kompetenc, veščine interdisciplinarnega dela ipd. Brezposelnost mladih in njihovo opolnomočenje z novimi kompetencami odločanja je izziv v evropskem merilu, ki zahteva transnacionalno sodelovanje, dialog, izmenjavo izkušenj in uvajanje digitalizacije v uporabo teh vsebin. Projekt DECIDE odraža izzive, s katerimi se soočajo mladi v Evropi, vključno s tistimi, ki so opredeljeni na ključnih področjih programa Erasmus+. Krepi ali spodbuja razvoj treh od osmih ključnih kompetenc EU za vseživljenjsko učenje: digitalnih kompetenc, učenja učenja in podjetniških kompetenc. Mladi in koncept večkriterijskega odločanja sta tesno povezana in pomembna za uporabo v kontekstu kariere, prek mednarodnih partnerstev (PL, SI, GR, BG) v projektu predlagamo integriran pristop k kompetencam, povezanim s kariero izbire, z uporabo prilagodljivega pristopa k učenju, da prilagodi potrebe mladih in prispeva k širšemu pozitivnemu družbenemu učinku v EU. Transnacionalno sodelovanje je bistvenega pomena za razvoj inovativnih visokokakovostnih pristopov k usposabljanju na podlagi vrednosti; zagotavljanje gradiva za izobraževanje/usposabljanje o prihodnjih zaposlitvenih priložnostih za mlade, vključno s spletnim vodnikom po več kriterijih.

Glavni cilj projekta je krepitev zaposljivosti mladih. Projekt želi opolnomočiti mlade tako, da jim ponudi večkriterijske smernice in orodja za odločanje o karierni poti in potrebnih kompetencah v bodočih inovativnih poklicnih profilih. Daje jim priložnost, da ponovno razmislijo o svoji trenutni karierni poti in ponuja seznam ključnih kompetenc, ki jim manjkajo in bi jih lahko pridobili s samostojnim učenjem ali kratkimi tečaji izvenšolskega izobraževanja in e-izobraževanja.

Več na: https://decide-project.eu/

DECIDE about project.png