RESPO-VI: RAZVOJ KOMPETENC Z EKSPERTNIM SISTEMOM ZA PODPORO ODLOČANJU V VISOKOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU

Visoko šolstvo (VŠ) je na robu sprememb, ki prinašajo nove oblike pridobivanja in prenosa znanja ter kompetenc skozi inovativne modele formalnega in neformalnega usposabljanja. Le-ti se med seboj prepletajo in gradijo na umetni inteligenci in masovnih podatkih. VŠ učitelji in študenti so prisiljeni razviti kompetence Družbe 5.0 in Industrije 4.0, kar je nakazala že pandemija Covid-19, ki je razkrila vrzeli med trenutnimi spretnostmi ter spretnostmi, ki jih industrija potrebuje zaradi nenehnega tehnološkega napredka. Splošni cilj projekta je s sistemi podpore odločanja spremljati razvoj kompetenc STEM študentov tekom formalnega in neformalnega izobraževanja, ki jih potrebujejo za lažji prehod v družbo 21. stoletja. Specifični cilji projekta so: opredeliti splošne in specifične spretnosti STEM študentov za trg delovne sile; spodbujati medsektorsko in bilateralno izmenjavo dobrih praks pri uporabi digitalnih orodij za razvoj spretnosti 21. stoletja; oblikovati nov pristop poučevanja in učenja za študente z RESPO-VI sistemom, ki nudi podporo pri odločanju. Projekt RESPO-VI je sofinanciran z Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, EEA Grants in slovensko udeležbo (Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj) v višini 499.917 EUR.

Več informacij na spletni strani projekta: http://respo-vi-project.eu/

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo