PROJEKT IPM DECISIONS

Povečanje učinka sistemov za podporo odločanja v integriranem varstvu rastlin

Izvajanje praks integriranega varstva rastlin pred škodljivci, rastlinskimi boleznimi in pleveli je lahko za kmete in svetovalce precejšen izziv. Sistemi za podporo odločanja (DSS) lahko pomagajo pri sprejemanju odločitev na kmetiji (IPM).

S projektom IPM Decisions bo ustvarjena spletna platforma, ki bo na voljo v celotni Evropski uniji. Kmetom in svetovalcem bo omogočila enostavno spremljanje in varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi; omogočila bo dostop do številnih obstoječih sistemov za podporo odločanja in bo ponujala podatke, orodja in vire, ki so umerjeni na posamezne regije. Vzpostavila se bo tudi mreža IPM Decisions Network, ki jo bo sestavljala skupnost uporabnikov in deležnikov (kmetov, svetovalcev, ponudnikov in raziskovalcev sistemov za podporo odločanja). Vsaka vrsta uporabnikov bo imela dostop do platforme prek umerjene »nadzorne plošče«, ki je posebej prilagojena njihovim potrebam. Uporabniki bodo nadzorno ploščo uporabljali za primerjavo informacij in upravljanje aplikacij sistemov za podporo odločanja.  

IPM Decisions je 5-letni projekt, ki se je začel junija 2019. Koordinira ga dr. Neil Paveley, ki je pri družbi ADAS (Združeneno kraljestvo) odgovoren za področje varstva rastlin. Za izvedbo projekta je namenjenih 5 milijonov evrov, v njem pa sodeluje 27 partnerjev iz 12 evropskih držav in dve vseevropski družbi.

Več informacij:

Eng: https://www.ipmdecisions.net

Slo: http://ipmdecisions.mps.si/

V okviru evropskega projekta IPM Decisions (https://www.ipmdecisions.net) bo od 19. 9. 2022 naprej omogočen prosti dostop do spletne platforme IPM Decisions, ki omogoča enostavno uporabo obstoječih sistemov za podporo pri odločanju v integriranem varstvu rastlin. Platforma bo uporabnikom zagotavljala podporo pri diagnostiki zdravstvenega stanja rastlin, predlagala nabor ukrepov za zmanjševanje tveganja za pojav škode na pridelkih ter omogočala preverjanje njihove učinkovitosti.

Več informacij:

shema