PREDMETI

Senzorska omrežja za nadzor stanja industrijske opreme

5

ECTS Kreditne točke

Predavatelji
  • prof. dr. Đani Juričić
Smeri
  • ST3

Cilji

Cilji: - razumevanje taksonomije senzorskih omrežij v kontekstu nadzora stanja opreme, - spoznanje osnovnih konceptov nadzora stanja opreme, - obvladovanje osnovnih postopkov obdelave podatkov, ki se zajemajo v senzorskih omrežjih, - spoznavanje študentov s praktičnimi problemi. Kompetence: - sposobnost analize zahtev za sisteme nadzora stanja opreme, - sposobnost konfiguriranja senzorskih omrežij za diagnostiko in prognostiko sistemov, - sposobnost načrtovanja postopkov za zlivanje senzorskih signalov, - sposobnost uporabe MIMOSA podatkovne baze.

Predmetnik

- Pomen sistemov sprotnega nadzora v procesu vzdrževanja industrijske opreme. - Taksonomija procesa diagnostike stanja opreme in prognostike življenjske dobe. - Gradniki industrijskih senzorskih omrežij, senzorji in mikrosenzorji, pametna vozlišča, sistemi na čipu, prevajalni vmesniki. - Sinteza značilk, Fourierjeva in valčna transformacija, spektri višjega reda, spektralni kurtosis, entropijski indeksi. - Postopki na podlagi analitičnega modela procesa: strukturirani residuali, (nelinearni) Kalmanov filter. - Detekcija spremembe trendov, zlivanje značilk. - Prognostika: statistični pristopi na podlagi signifikantnega nabora vzorcev. - Zbiranje, shranjevanje in prikaz podatkov v senzorskem omrežju, integracija z drugimi informacijskimi sistemi v podjetju, MIMOSA OSA EAI standard. - Izvedeni primeri iz industrijske prakse. - Individualna obravnava realnega primera iz študentovega raziskovalnega dela.

Obveznosti

Zaključen študij druge stopnje ustrezne (naravoslovne ali tehniške) smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Preverjanje znanja

Literatura in reference

Več
Skrij