PREDMETI

Senzorji v procesnem vodenju

5

ECTS Kreditne točke

Predavatelji
  • prof. dr. Juš Kocijan
Smeri
  • ST3

Cilji

Cilji predmeta so: - razumevanje teoretičnih osnov senzorjev v procesnem vodenju, - poznavanje praktičnih problemov pri uporabi industrijskih senzorjev, - usposobljenost za načrtovanje senzorskih sistemov, - usposobljenost za vrednotenje obstoječih senzorskih sistemov, - usposobljenost slušateljev za kompetentne sogovornike z načrtovalcem sistemov vodenja. Pridobljene kompetence: - poznavanje osnovnih konceptov merjenja v procesnem vodenju, - poznavanje najbolj pogostih vrst industrijskih merilnih sistemov, - sposobnost primerjalne analize za izbiro in uporabo najpogostejših vrst senzorjev v procesnem vodenju, - sposobnost primerjalne analize za izbiro signalov in vrst prenosa podatkov v sistemih procesnega vodenja.

Predmetnik

Uvodna poglavja - Najpomembnejši elementi sistemov procesnega vodenja. - Senzorji in merilni pretvorniki. - Aktuatorji in izvršni členi. - Regulatorji, krmilniki in procesni računalniški sistemi. - Signalne povezave med elementi sistemov za vodenje. Stopenjski bližinski senzorji - Lastnosti posameznih vrst bližinskih senzorjev: • induktivni senzorji, • kapacitivni senzorji, • optični senzorji, • magnetni senzorji, • ultrazvočni senzorji, • pnevmatični senzorji. - Na kaj moramo paziti pri izbiri bližinskih senzorjev? - Navodila za uporabo bližinskih tipal. Merjenje temperature v procesni industriji - Pogosto uporabljeni senzorji za temperaturo. - Nekateri problemi pri merjenju temperature s Pt uporovnimi senzorji. - Nekateri problemi pri merjenju temperature s termočleni. - Navodila za uporabo senzorjev temperature. Merjenje tlaka v procesni industriji - Nekateri problemi pri merjenju tlaka v industrijskem okolju. - Navodila za uporabo senzorjev tlaka. Merjenje pretoka v procesni industriji - Splošno o merjenju pretokov. - Merilniki pretoka na osnovi diferencialnega tlaka. - Elektromagnetni induktivni merilnik pretoka. - Vrtinčni merilnik pretoka. - Coriolisov merilnik pretoka. - Termični-masni merilnik pretoka. - Navodila za uporabo merilnikov pretoka. Signali in prenos podatkov v sistemih vodenja industrijskih procesov - Dvožična vezava merilnih pretvornikov. - Nekateri primeri vstopa motenj v signalne povezave. - Digitalne vezave merilnih pretvornikov.

Obveznosti

Zaključen študij druge stopnje ustrezne (naravoslovne ali tehniške) smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Preverjanje znanja

Literatura in reference

Več
Skrij