PREDMETI

Sodobne tehnologije vodenja sistemov

10

ECTS Kreditne točke

Predavatelji
  • prof. dr. Đani Juričić
Smeri
  • IKT2

Cilji

Vodenje je "skrita" tehnologija, ki zagotavlja učinkovito in varno delovanje sistemov v skladu z zahtevami. Cilj predmeta je seznaniti slušatelje z osnovnimi koncepti ter predstaviti nekaj sodobnih postopkov za reševanje zahtevnejših problemov vodenja. Okvir za razumevanje tehnologije vodenja predstavlja model življenjskega cikla, ki na strnjen način povezuje praktične zahteve, načrtovanje in implementacijo. Nekoliko več poudarka je na postopkih za načrtovanje samonastavljivih in adaptivnih sistemov, sistemov nelinearnega vodenja in sistemov nadzora. Pri tem bodo uporabljeni konkretni praktični zgledi za ponazoritev osnovnih idej. Študent bo sposoben analizirati dinamiko sistema, načrtati sistem optimalnega vodenja in načrtovanja virtualnih senzorjev.

Predmetnik

1) Uvod Osnove življenjskega cikla sistemov vodenja: faze tehnične izvedbe; definiranje funkcionalnih zahtev (kaj naj sistem dela), specificiranje, načrtovanje, implementacija in vzdrževanje; ne-tehnični vidiki (vmesnik človek-stroj, tehnoekonomika, socialni vidiki). 2) Osnovni gradniki sodobnih tehnologij vodenja Osnove senzorjev in aktuatorjev, priprava in prenos signalov; vzorčenje. 3) Sodobni koncepti načrtovanja vodenja v časovnem prostoru Temeljni koncepti: stabilnost, vodljivost, spoznavnost; optimalni regulator stanj; samonastavljivi in adaptivni regulatorji; primeri iz industrije. 4) Inteligentni nadzorni sistemi Pomen zanesljivosti, učinkovitosti in kvalitete v industriji; postopki zgodnjega zaznavanja napak na podlagi modela; uporaba metod procesiranja signalov; lokalizacija napak s pomočjo aproksimativnega sklepanja; primeri industrijskih aplikacij. 5) Ocenjevanje stanj dinamičnih sistemov Praktični pomen ocenjevanja stanj dinamičnih sistemov; Kalmanov filter; razširjeni Kalmanov filter; “bootstrap” postopki za ocenjevanje stanj nelinearnih dinamičnih sistemov; primeri uporabe pri napovedovanju in navigaciji. 6) Prediktivno vodenje Osnovni koncepti; rešitev kvadratične kriterijske funkcije; nastavljanje; robustnost; primer industrijske uporabe.

Obveznosti

Zaključen študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva.

Preverjanje znanja

Literatura in reference

Več
Skrij