PREDMETI

Vodenje sistemov in obdelava signalov

5

ECTS Kreditne točke

Predavatelji
  • prof. dr. Đani Juričić
Smeri
  • IKT3

Cilji

Cilji predmeta so (a) uporaba matematičnih modelov dinamičnih sistemov, (b) predstavitev osnovnih metod za digitalno obdelavo signalov, (c) predstavitev inteligentnih metod vodenja sistemov in (d) predstavitev problematike vodenja kompleksnih sistemov. Študenti bodo obvladali osnove teorije vodenja sistemov in bodo usposobljeni za praktično uporabo izbranih orodij za matematično modeliranje, digitalno obdelavo signalov in sistemov za vodenje. Pridobljena znanja predstavljajo ključne gradnike razvoja novih tehnologij, vgrajenih sistemov, inteligentnih industrijskih sistemov vodenja, odkrivanja napak, nadzora proizvodnje in upravljanja kompleksnih sistemov.

Predmetnik

Uvod: temeljni koncepti, dinamični modeli, digitalna obdelava signalov, osnovni gradniki sodobnih tehnologij vodenja Modeliranje dinamičnih sistemov: vrste modelov dinamičnih sistemov, stabilnost, vodljivost, kompleksna dinamika, učenje linearnih in nelinearnih dinamičnih modelov iz podatkov Digitalna obdelava signalov: vzorčenje signalov, analiza v časovnem in frekvenčnem prostoru, teorija naključnih procesov, Fourierjeva transformacija, valčna transformacija, ocenjevanje stanj dinamičnih sistemov, virtualni senzorji Sistemi vodenja: specifikacije, načrtovanje in implementacija sistemov vodenja, vodenje kompleksnih dinamičnih sistemov, PID regulatorji, regulator stanj, adaptivni regulatorji, prediktivni regulatorji Praktično usposabljanje: praktična uporaba izbranih tehnik modeliranja in načrtovanja vodenja na eksperimentalnih napravah

Obveznosti

Zaključen študij druge stopnje s področja informacijskih ali komunikacijskih tehnologij ali zaključen študij druge stopnje na drugih področjih z znanjem osnov s področja predmeta. Potrebna so tudi osnovna znanja matematike, računalništva in informatike.

Preverjanje znanja

Literatura in reference

Več
Skrij