PREDMETI

Koloidna biologija

5

ECTS Kreditne točke

Predavatelji
  • izr. prof. dr. Aleš Lapanje
Smeri
  • EKO3

Cilji

Vpeljati študente v osnove: - koloidnih procesov pomembnih za biološke pojave, - razumevanje fizikalnih interakcij med celicami, - razumevanje posledic koloidnih procesov na biološke procese, - spoznavanje bioloških procesov, posredovanih s koloidi, - razumevanje koncepta celic in makromolekul kot koloidnih delcev, - razumevanje elektrostatskih interakcij med celicami, - razumevanje procesa pritrjanja celic, - razumevanje odzivov celic na različne površine in različne organizacijske oblike (agregati, biofilmi…), - razumevanje vplivov fizikalnih lastnosti koloidov na delovanje celic, - razumevanje difuzijskih pojavov nutrientov in toksikantov v smislu aktivnosti celic, - spoznavanje uporabe koloidov v biotehnoloških in ekoremediacijskih procesih. Kompetence: - pridobivanje sposobnosti celovitega reševanja problemov v bioreaktorskih, ekoremediacijskih sistemih, okoljskih meritvah in vrednotenjih materialov, - vključevanje znanja o koloidnih interakcijah v biosferi v tematiko doktorata, - obvladovanje celičnih enkapsulacijskih tehnik.

Predmetnik

Osnove: - Definicija koloidne biologije; - Osnovni pojmi koloidov, razmejitev med molekularno in koloidno biologijo; - Opis tipičnih koloidnih pojavov, pomembnih v biologiji in biotehnologiji (vezave encimov, protiteles in drugih bioloških makromolekul, celične suspenzije, pritrjanje celic, biofilmi, skupki, flokuli…); - Osnove koloidnih modelov celice; - Osnove elektrostatske interakcije med celicami in površinami, Ohshima model; - Osnovni pojmi DVLO teorije, pomembni pri medceličnih interakcijah. Tehnika/Biotehnika: - Enkaspulacijski postopki celic; - Antimikrobne prevleke, delci in koloidi; - Modifikacije celičnih površin; - Splošni problemi v biotehnoloških procesih, kjer so udeleženi koloidni pojavi (neželene flokulacije, penjenje …). Ekoremediacijske tehnologije: - Splošne informacije o celičnih suspenzijah in koloidih v čistilnih napravah; - Splošne informacije koloidnih interakcij med celicami in tlemi. Okolje: - Tipični pojavi v okolju, posredovani s pritrjenimi celicami (raztapljanje kamnine, bakterijsko posredovano zamrzovanje ledu, celični agregati v zraku, flokulacija v vodnih vrtinah…); - Informacije o bioloških interakcijah na kratko razdaljo med mikrobi, rastlinami ali živalmi. Biologija in biotehnologija: - Splošne informacije ob tvorbi biofilmov (celični skupki, aktivnost celic, vpliv difuzije…). Materiali: - Biološko posredovana korozija.

Obveznosti

Zaključen študij druge stopnje ustrezne (naravoslovne ali tehniške) smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Preverjanje znanja

Literatura in reference

Več
Skrij