NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE

Nanoznanost predstavlja področje, ki raziskuje naravo in uporabo sistemov s komponentami nanometrične velikosti. Zajema vrsto znanstvenih področij s potencialnimi aplikacijami v skoraj vseh vejah gospodarstva.

Opis programa

Nanoznanost predstavlja novo področje, ki raziskuje naravo in uporabo sistemov s komponentami nanometrične velikosti. Zajema vrsto znanstvenih področij s potencialnimi aplikacijami v skoraj vseh vejah gospodarstva. Osnovni cilj nanoznanosti je razumevanje strukture in dinamike materialov na atomskem in molekularnem nivoju, na katerem temeljijo njihove makroskopske lastnosti. S poznavanjem metod za mikromanipulacijo atomov in molekul je možno zgraditi nove spojine, naprave in stroje s povsem novimi lastnostmi in možnostmi uporabe. Kot primer navajamo raziskave za izgradnjo računalniških komponent atomske velikosti na silikonskih vezjih, sintezo novih spojin za detekcijo posameznih virusov in bakterij, magnete na nivoju posameznih molekul, mikromotorje in spojine, ki uporabljajo sončno svetlobo za kontrolo onesnaževalcev okolja.

Od študijskega leta 2024/2025 dalje na MPŠ v sodelovanju z Université de Lorraine in Università degli Studi di Roma Tor Vergata poteka Erasmus Mundus modul GREENANO. Za razvoj nanomaterialov usposablja novo generacijo inženirjev, raziskovalcev in trajnostnih menedžerjev. Konzorcij razvija tesna partnerstva z industrijo in vodilnimi univerzami po vsem svetu, ter študentom omogoča razvoj odličnega znanja, potrebnega za reševanje velikih izzivov, ki jih prinašata zeleni in digitalni prehod. Več informacij: https://www.greenanomaster.eu/.

Raziskovalna področja

Nanomateriali in nanokemija

Nanofizika

Več

Program nanoznanosti in nanotehnologije je interdisciplinarni podiplomski študijski program, ki zajema naslednja raziskovalna področja:

 1. nanomateriali in nanokemija,
 2. nanofizika.

Poseben poudarek bo na raziskavah:

 • nanokompozitov in hibridnih materialov,
 • "pametnih" keramičnih materialov in tankih filmov,
 • submikronskih vlaken,
 • nanokemije, kjer se izvaja sinteza novih molekul z manipulacijo posameznih atomov,
 • strukturne in molekularne biologije kot predpogoja za izkoriščanje poznavanja človeškega genoma, razumevanja bioloških funkcij posameznih proteinov in procesov, v katerih sodelujejo,
 • biomaterialov, posebej novih vrst učinkovin in direktnega prenosa učinkovin na ciljna mesta,
 • molekularnih motorjev,
 • "pametnih" feroelektrikov in piezoelektrikov,
 • organskih in anorganskih nanocevk, nanožic in kvantnih pik,
 • "pametnih" gelov,
 • materialov, potencialno uporabnih za miniaturizacijo elektronskih komponent in elementov za kvantne računalnike,
 • materialov, uporabnih za »spintroniko«, kjer namesto elektronov logične in druge operacije izvajamo s spini in kjer pričakujemo novo stopnjo miniaturizacije,
 • novih raziskovalnih tehnik in metod za študij strukture in dinamike nanomaterialov.

Prav tako se odpira možnost novih področij kemije in farmacije, kjer sintetiziramo nove spojine na molekularnem nivoju. Program tako povezuje vrsto naravoslovnih in tehniških disciplin. Poseben poudarek daje projektnemu raziskovalnemu delu študentov, mentorjev in profesorjev kot integralnemu delu študijskega programa. Ciljna znanja, ki jih bodo študentje pridobili iz civilnega in gospodarskega prava, mikroekonomike, patentnega prava in intelektualne lastnine ter načinov zbiranja "venture" kapitala, naj bi študentom po končanem študiju omogočila boljšo komunikacijo s strokovnjaki na teh področjih za razvoj in komercializacijo rezultatov nanotehnoloških raziskav.

Skrij

Shema kreditnih točk (KT)

Skupno število kreditov za študij druge stopnje 120 KT
Obvezne učne vsebine 50 KT
Izbirni predmeti 20 KT
Individualno raziskovalno/projektno delo (IRD) 20 KT
Magistrsko delo 30 KT

Predmetnik

1. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (40 KT)
Uvod v nanoznanosti in nanotehnologije (10 KT)
Osnove fizike materialov (10 KT)
Osnove kemije materialov (10 KT)

Seminar I (10 KT)

Izbirni predmeti (20 KT)

2. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (10 KT)
Seminar II (10 KT)

Projekt: Individualno raziskovalno/projektno delo (20 KT)

Magistrsko delo (30 KT)

Predmetnik GREENANO

1. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (60 KT)
Prvi semester na Université de Lorraine (30 KT)
Drugi semester na Tor Vergata (30 KT)

2. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (30 KT)
Uvod v nanoznanosti in nanotehnologije (10 KT)
Napredno procesiranje materialov (10 KT)
Uvod v onesnaževanje okolja (5 KT)
Uvod v krožno gospodarstvo (5 KT)

Magistrsko delo (30 KT)

Predmeti

Temeljni cilji

Obvladovanje postopkov in procesov

Razvoj kritične presoje

Sposobnost uporabe znanja v praksi

Avtonomnost v strokovnem delu

Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti

Zavezanost profesionalni etiki

Več

Temeljni cilji programa je usposobiti kandidate za:

A)  Splošne kompetence

 • obvladovanje postopkov in procesov strokovnega področja nanoznanosti in nanotehnologij,
 • razvoj kritične presoje na področju,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi,
 • avtonomnost v strokovnem delu ter kooperativno, odgovorno in kreativno izvajanje aktivnosti,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej v mednarodnem okolju,
 • etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki.

B)  Predmetnospecifične kompetence

Magistrand bo pridobil znanja in razvil spretnosti za kompetentno strokovno delo na področju nanoznanosti in nanotehnologij, komuniciranje in prenos strokovnih dosežkov v prakso. Podrobnejše predmetno-specifične kompetence, ki jih bo študent pridobil pri posameznih predmetih, so navedene v opisu predmetov.

Skrij